Frýdecko-místecký magistrát od dubna bojuje s obviněním z manipulací s veřejnými zakázkami. "Magistrát v kauze veřejných zakázek vyrazil do protiútoku," řekl Deníku náměstek primátora Michal Pobucký.

Mezi poslední obviněné patří i náměstek primátora Dalibor Hrabec. Co na to říkáte?

Je to další nesmyslný krok státního zástupce Ladislava Hradila, který se na magistrátu snaží najít a chytit chobotnici, která vůbec neexistuje. Prostě se zhlédl v dnešní společenské poptávce „odhalovat nepravosti ve vyšších patrech" a sám sebe by rád pasoval do role komisaře Cattaniho.

Opravdu si myslíte, že státní zástupce Hradil tak touží po nějakém skalpu?

Všechno tomu prozatím nasvědčuje. Obvinil náměstka ze sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, do které se mimochodem nikdo nepřihlásil. Navíc, tato zakázka byla soutěžená v otevřeném řízení, což znamená vůbec nejvyšší možnou míru transparentnosti. Mohla se do ní tedy přihlásit jakákoliv firma z celé EU a jakákoliv firma mohla v dané lhůtě podat námitky a připomínky k zadávacímu řízení. Proti zadávací dokumentaci, která byla podle státního zástupce šitá konkrétní firmě na míru, ale nikdo neprotestoval. Tak v čem je tedy to sjednání výhody? Nechápeme to.

Michal PobudskýTakže nevznikla žádná škoda?

Přesně tak, žádná škoda nikdy nikým vyčíslena nebyla, protože nevznikla. Některá média uvádějí, že škoda je 6 milionů, ale to je holý nesmysl. Vyšetřovány jsou zakázky v hodnotě 6 milionů, to není škoda, ale objem zakázek, které v žádném případě nebyly předražené. Jejich hodnota naprosto odpovídá tržním cenám. V souvislosti s vyšetřovanými zakázkami také nikdy nešlo o korupci, což také potvrdila policie. Tak v čem je zločin?

Obvinění tvrdě odmítáte…

Samozřejmě. Se souhlasem státního zástupce je, bohužel, nejprve někdo obviněn a teprve poté se začnou hledat nějaké důkazy. O tom svědčí například fakt, že až po sdělení obvinění zaměstnanců města nechává vypracovávat znalecké a grafologické posudky, které by měly být zajištěny ještě před obviněním. Vede to k narušování mezilidských i rodinných vztahů a negativnímu ovlivňování veřejného mínění, aniž by byly jasné důkazy o spáchání zločinu. Až se zdá, že se tak děje záměrně.

Myslíte, že vás obviňuje záměrně?

Celé je to podivné. Když v dubnu byli obviněni naši zaměstnanci, tak se jednalo o zakázky malého rozsahu, kterou dle platného zákona můžeme zadat takzvaně z ruky, to znamená komukoliv bez výběrového řízení. To říká zákon. My jsme nad jeho rámec zakázky zadali tak, že jsme obeslali minimálně tři firmy a ty dodaly své nabídky, z nichž byla vybrána ta s nejnižší cenou. Ať nám někdo vysvětlí, v čem vidí nějakou neprůhlednost nebo dokonce spáchání trestného činu.

Státní zástupce to ale vidí jinak…

Státní zástupce má na celou věc jiný názor, což mít může, ale když někoho obviní a uvalí na něj vazbu, měl by mít i pádné důkazy. Žádný soud v ČR nikdy předtím neřešil obdobný případ, žádný státní zástupce nikdy nepodal za těchto okolností obvinění, neboť mu bylo jasné, že se nejedná o trestný čin. Pan Hradil si dokonce myslí, že porušení interní směrnice magistrátu může být trestným činem. Proboha, pokud neporuším zákon, tak přece nemohu spáchat trestný čin.

Jako neadekvátní kritizujete také zátah policie. Proč?

Prvotní zákrok, kdy ředitele městské policie přepadne útvar rychlého nasazení, míří na něj pistolemi a dělá z toho estrádu tak, aby to opravdu nešlo přehlédnout, rozhodně nebyl přiměřený. Nešlo o vrahy, ani o korupčníky, ani o nebezpečné zločince, tak proč k němu nepřistoupili v civilním oblečení a nevyzvali jej, aby šel s nimi? Mělo by to stejný efekt a daňové poplatníky by to nestálo tolik finančních prostředků.

Máte za to, že státnímu zástupci jde o mediální zviditelnění?

V porovnání s ostatními státními zástupci vystupuje v médiích abnormálně často a styl jeho vystupování je přinejmenším podivný. V médiích mluví o chobotnici a komentuje celý případ tak, že se prostě stoprocentně stal. On ale není soudce, z jeho vystupování si na něj ovšem jasně hraje. Úkolem státního zástupce je objektivita, má nashromáždit důkazy, které mohou svědčit proti, ale stejně tak ve prospěch údajného pachatele. Jak může státní zástupce Hradil plnit obě tyto role, když se předem přiklání jen k jedné straně? Vůbec se nechová jako státní zástupce, jeho výroky mají odsuzující charakter, takže vypadá spíše jako inkvizitor.

To je velmi vážné přirovnání…

Ano, je. Ale znáte jiného státního zástupce, který veřejně řekne, že vzhledem k tomu, že obvinění zůstávají ve svých funkcích, tak zváží jejich vzetí do vazby? Státní zástupce Hradil chce určovat politiku magistrátu, a to je špatně. Tvrzení, že by mohl někdo pokračovat v trestné činnosti a že nic neřešíme jako bych slyšel místní ODS. Nehledě na to, že to je obrovská lež! Od května letošního roku v souladu s novelou o veřejných zakázkách zveřejňujeme všechny zakázky nad 30 tisíc korun na internetu. Konáme tak nad rámec zákona, protože ten ukládá zveřejňovat zakázky až od milionu, my to děláme od 30 tisíc. Pokud státní zástupce tuto informaci má, pak záměrně klame veřejnost a opravdové důvody, proč chce dát do vazby člena vedení města, jsou nám utajeny, anebo se lze domnívat, že opravdu není způsobilý vést vyšetřování.

Jak myslíte, že bude celá kauza pokračovat?

Zaslechl jsem, že finální stav obviněných si pan Hradil stanovil někde kolem čísla 40. Předpokládám, že obviní i mne, případně primátora a bůhví koho dalšího. Paralyzovat magistrát může vyhovovat nejenom jemu, vše může být cílené. Jen doufám, že prorůstání organizovaného zločinu mezi příslušníky policie a státní zástupce, jak je popsáno ve výroční zprávě Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, se netýká našeho případu. Přesto Dalibor Hrabec podal proti svému obvinění stížnost, město podá stížnost na postup státního zástupce a zvažujeme oslovit Generální inspekci bezpečnostních sborů. Také začneme bránit dobrou pověst města jako organizace.