Zajímavý program obohatili i kouzelníci Kellnerovi se svými rekvizitami. Nebývalý údiv nad triky, čáry a magií loudil údiv a veselí nejen u dětí, ale i u dospělých. Kouzelníci zapojili do svého vystoupení i děti, což mělo nesmírný úspěch. Vždyť si dokázaly vykouzlit i opravdové penízky, za což byly odměněny kouzelnickými čepicemi a obrázky umělců.

Následně do sálu přišel Mikuláš bez čerta, kterého raději nechal schovaného za kulisami. Při rozdávání dárečků některým připomenul zlobení a hříchy. Někteří byli dokonce odměnění pozdravem pekelným – uhlím, ale to nic neubralo na radosti z dárků, drobností a sladkostí, které děti od svých rodičů prostřednictvím sv. Mikuláše obdrželi. Někteří hrdinové dokonce dokázali přednést básničku či zazpívat písničku, i když s třesoucím hlasem.

Na závěr se Mikuláš popřál dětem hezké Vánoce a odešel obdarovávat jiné děti. Pro ty z Hodoňovic byla ještě připravena pohádka. Po projekci si ještě mohly zatancovat při písničkách či jen objevovat nějaké zajímavé dárečky ve svých Mikulášských punčochách.

DAJANA ZÁPALKOVÁ