Jak byste jako starostka popsala, charakterizovala Milíkov?
Milíkov je podhorská obec, ležící na úpatí Kozubové. Z osady Štefky jsou krásné výhledy na okolní obce, když si vyšlápnete až na Kozubovou a počasí vám bude přát, dohlédnete i na Slovensko. Na Kozubové najdete horský hotel Kozubová a kapli sv. Anny, z které je teď po vykácení stromů, které bránily rozhledu nádherný výhled. Chce to však elán, vyjít si tak vysoko pro podívanou. Občané si v obci žijí svými životy. Rozsáhlá pole s obdělávanou půdou ustoupila výstavbě domů, ale také mnoho z lidí dalo své pozemky k pronájmu místním zemědělcům. Místní část Vrchpolí, kde byla kdysi dráha pro malá letadla ještě pořád drží svůj ucelený ráz a zástavba zde nepronikla. Zároveň Vrchpolí rozděluje obec na pomyslné dvě části, a to Pila a Dědina. Pořád však zůstává jako jedno správní území, které se v roce 1991 oddělilo od sousední obce Bystřice, aby tak obec sama mohla spravovat zájmy svých občanů.

Je Milíkov něčím výjimečný či originální v porovnání s jeho okolím?
Jako jedni z prvních jsme začali s inteligentním systémem třídění odpadu, a to v roce 2015. Lidé si tak zvykli třídit plasty, papír, bio a směsný komunální odpad, i když zpočátku k tomu byli skeptičtí. Nakonec se do třídění ale zapojili a dneska můžeme říct, že každoročně získáváme nějaké ocenění. Chtěla bych poděkovat všem občanům, kteří se snaží, aby naše prostředí bylo lepší.

Starostka Milíkova Eva Kawuloková.Starostka Milíkova Eva Kawuloková.Zdroj: Deník/Jan Smekal

A jak se v Milíkově žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?
Podařilo se vybudovat důležité inženýrské sítě, jako je plynovod a v loňském roce jsme dokončili i odkanalizování velké části obce. Je jasné, že všude jsme se s těmi sítěmi nedostali, ale to už je takové úskalí podhorských obcí. Nesmím opomenout část Pod Kozubovou, kde žije jen hrstka občanů a ti mají co dělat, zejména v zimě, aby se dostali ke svým domovům. I tak jsou spokojení a neměnili by. Jsme pyšní, že se nám podařilo nalézt zdroje vody pro zásobování našich obyvatel, ale i několik přilehlých domů z obcí Návsí a Košařiska. Voda z těchto vrtů je velmi kvalitní a snad si svou vydatnost udrží po dlouhá léta. Je však zapotřebí stále rekonstruovat vodní řád, který byl vybudovaný již v 70. letech a jeho životnost není nesmrtelná.

Když byste měla někoho pozvat do Milíkova, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?
Nemáme žádné velké rekreační středisko nebo nějakou turistickou atrakci. Ovšem každý říká, že tak nádherný výhled do okolí jako z Milíkova není nikde jinde. Je odtud vidět část Mostů u Jablunkova, Bukovec, Polsko. Navíc je tady klid, menší provoz aut. To jsou zřejmě největší přednosti naší obce.

Požární zbrojnice v Písku.
Písek, vlídné místo k žití, kde na svou šanci čeká i naleziště zemního plynu

Když bychom se podívali rok zpátky, celý svět se potýkal a stále potýká s epidemií koronaviru. Jak se s touto nákazou vypořádáváte u vás v Milíkově?
S příchodem koronaviru jako by se život v obci zastavil. Utichly veškeré kulturní akce, které pořádaly místní spolky. Tělocvična se uzavřela veřejnosti, a dokonce ani ten fotbal na čerstvém vzduchu a hasičské sporty nedostaly příležitost. Tak jako všichni občané i my jsme se snažili pomáhat, jak šlo, zejména v prvních fázích epidemie, kdy nikdo nevěděl, co bude. Nakoupili jsme dezinfekce, roušky, mnohé místní ženy se podílely na šití roušek pro své spoluobčany zcela nezištně. A byli jsme připravení pomoci, kdyby někdo z občanů potřeboval např. nakoupit přes uvalenou karanténu. Věřím, že se již letos z epidemie po dvou letech otřepeme a zase začne v obci život. Děti se budou potkávat na hřištích, u soutěží a podobných akcí, dospělí posedí u dobrého moku nebo jen tak s přáteli. V loňském roce se i přes všechna opatření podařilo uspořádat místnímu spolku Milíkovský Mustang & Veteran Klub sraz starobylých vozidel a musím říct, že se setkal s velkým ohlasem. Lidem chybí sport a kultura, která k běžnému životu patří.

Jaké jsou plány Milíkova dál do budoucnosti? Chystají se v něm nějaké významnější investice?
Troufám si říct, že nejvýznamnější investice už má obec za sebou, ale i tak se najde mnoho projektů, které máme v záměru budovat. Je jim třeba výstavba nového školního pavilonu, kdy kapacita naší školy nestačí potřebám demografického vývoje. Nyní je první a druhý ročník dočasně umístěn v rekonstruované multifunkční místnosti obce, ale takto to nechceme nechat. Koupili jsme objekt bývalé hospody s pozemky kolem a je teď na nás, jak s touto budovou naložíme, kdo najde v budově uplatnění. Stejně tak hřiště u potoka je náš trn v patě. Vzniklo již několik projektů k výstavbě multifunkčního hřiště a areálu na těchto pozemcích, avšak vždy narazíme na nějaký problém. Projektů k realizaci je mnoho, ale všechny brzdí zejména finanční stránka. Budeme věřit, že se postupně podaří realizovat vše tak, jak je naplánováno.