Senioři se mají ještě do konce letošního roku dočkat důstojnějšího bydlení v podobě nových oken, vstupních dveří a zateplených fasád. Upraveny budou i balkony – a k jednomu ze dvou domů bude přistavěn nový evakuační výtah.

Cílem je snížit v domech náklady na vytápění, zvýšit jejich estetickou úroveň a bezpečnost. Obyvatele pečovatelských domů o tom informoval náměstek primátora Jiří Kajzar spolu se zaměstnanci magistrátu, kteří mají správu domů ve své kompetenci. Senioři žádali konkrétní odpovědi na otázky, které se týkaly nejen stavebních úprav, ale i termínů zahájení a dokončení prací. Náměstek primátora Jiří Kajzar připomenul, že záměr zateplit domy byl schválen již loni v květnu s tím, že realizovat se bude letos. Obyvatelům se také snažil vysvětlit, že i úředníci města bojují s administrativním šimlem. „Při vyřizování podkladů pro povolení stavby a následně pro výběr jejího dodavatele se musíme řídit lhůtami, které jsou dány zákonem. Nelze je obejít ani zkrátit. Ještě složitější to je v souvislosti s žádostmi o dotace. Nároky na předložení potřebných podkladů a dokladů se stále zvyšují i mění, čímž dochází k prodloužení termínů a oddaluje se i vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele stavby," přiblížil náměstek Kajzar, který přesto všechno předpokládá, že práce by mohly být zahájeny nejpozději v září a dokončeny optimálně v prosinci tohoto roku.

TERMÍNY OHROZÍ POČASÍ

Z důvodu časové náročnosti schvalovacích procesů poskytovatele dotace, které není město nijak schopno ovlivnit, není ale vyloučeno, že některé finální práce na fasádách objektů budou z důvodu klimatických podmínek dokončeny na jaře příštího roku. Stavební práce budou zahrnovat výměnu starých dřevěných oken za plastová se žaluziemi, výměnu vstupních dveří, zateplení nejen pláště budov, ale také střech a stropních konstrukcí podzemního podlaží tak, aby byty v prvních patrech měly co nejmenší průnik chladu od podlahy. Úpravou projdou i balkony, které získají nové zábradlí i dlažbu, přičemž bude upraven stávající nevyhovující schod mezi úrovní podlah balkonu a pokoje. K jednomu z domů bude přistavěn také nový lůžkový evakuační výtah s nástupem z terénu.

Obyvatelé důchodového věku byli rovněž informováni o tom, že v rámci zlepšení bydlení mohou zažádat o výměnu kuchyňských linek, koupelnových jader, podlah nebo dveří. Letos již město v domech s pečovatelskou službou zajistilo výměnu několika kuchyňských linek, které vyrobila a instalovala městská společnost TS. Žádosti mohou obyvatelé domů s pečovatelskou službou předávat městu prostřednictvím svého domovníka.

Předběžné náklady úprav byly na základě projektové dokumentace vyčísleny na více než třicet šest milionů korun. Konečná cena ale bude známa až po ukončeném výběrovém řízení na dodavatele stavby a vyhodnocení žádosti o přidělení dotací, které by mohly činit až sedm milionů korun.

„Cílem této investiční akce je zlepšit nejen venkovní stav domů, ale také vnitřní stav bytů, ve kterých senioři žijí, čímž se zvýšení kvalita jejich bydlení," uzavřel náměstek Kajzar.