Nákladnější stavbou bude tělocvična u Gymnázia T. G. Masaryka Frýdlant nad Ostravicí, kde dnes žáci musí docházet do menších okolních zařízení. V současné době třídy pojmou 320 žáků. Gymnázium je zároveň součástí velkého pedagogického komplexu, který svou kapacitou patří k největším v celém mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy.

„Tělocvična bude ve školním režimu pochopitelně využívána žáky a studenty školy a v odpoledních hodinách k programové náplni kroužků. Na své si určitě přijde i veřejnost. Zapadá to do našeho komunálního konceptu Frýdlant nad Ostravicí – město sportu,“ sdělila Helena Pešatová, starostka města.Celková investice je vyčíslena na 56 milionů korun.

„Investice do nového sportoviště je nezbytná nejen pro zajištění kvalitní výuky. Areál se stane přirozeným centrem aktivního odpočinku školáků a lidí z okolí,“ informovala Pešatová.Součástí stávajícího objektu je areál základní školy s kapacitou 602 žáků. Od září v něm navíc přibude i nová školka s předpokladem umístění třiadvaceti dětí předškolního věku.

V budově gymnázia o prázdninách probíhá rekonstrukce sociálních zařízení a v základní škole výměna dveří a oken.

Výstavba samotné tělocvičny by měla být ukončena v roce 2013. Podle schváleného stavebního povolení bude mít jednopodlažní budova tělocvičny celkem tři trakty – tělocvična o rozměrech 38 krát 18 krát 10 metrů, šatny, kabinety a vestibul. Navíc bude propojena chodbou se stávající budovou.

„Město poskytlo pozemek na stavbu tělocvičny. Navíc schválilo příspěvek ve výši 1,5 milionu korun na dobudování vsakovacího objektu, na zpevnění ploch příjezdové komunikace, parkovacích ploch a přemístění sochy TGM,“ doplnila starostka.

Kompletní rekonstrukce čeká také hřiště u Gymnázia Třinec. Asfaltový povrch v dezolátním stavu nahradí moderní sportovní areál. Utvoří jej víceúčelová sportovní plocha, hřiště s umělým povrchem pro míčové sporty, zázemí pro atletiku a relaxační plochy. Proměna má stát přes 9,7 milionu korun, přičemž 8 milionů korun půjde z dotací.

Areál by měl být zprovozněn do konce příštích školních prázdnin a počítá se s celoročním využitím.

„Pro Třinec je to velmi dobrá zpráva. Vybudování sportoviště umožní mládeži i lidem z okolí vyplnění volného času, který tak mohou strávit aktivním odpočinkem,“ reagovala na zprávu Věra Palkovská, starostka města Třince.