„Místní regulační řád města Třince navazuje na ústřední a krajský regulační řád a jsou v něm obdobně jako v ústředním a krajském regulačním řádu vyjmenované zdroje, které v případě smogových situací budou povinny regulovat svou výrobu a provoz. Provozovatelé uvedených stacionárních zdrojů jsou povinni do 60 dnů od účinnosti tohoto nařízení zpracovat a předložit ke schválení České inspekci životního prostředí regulační řády, obsahující regulační opatření v době vyhlášení signálu regulace,“ řekla Anna Turoňová. Signál upozornění a regulace vydá město na základě podnětu Českého hydrometeorolo­gického ústavu v Ostravě.

Kromě provozovatelů zdrojů znečištění bude informace předávána také školským, zdravotnickým a sociálním zařízením a okolním obcím. Občané budou informováni prostřednictvím médií a internetových stránek města www.trinecko.cz.

„Žádáme spoluobčany, aby v době zhoršených rozptylových podmínek svým jednáním minimalizovali množství vypouštěných látek do ovzduší, omezili spalování pevných paliv v lokálních topeništích a omezili dopravu automobily. Školským zařízením a občanům se zdravotními potížemi doporučujeme, aby omezili pobyt a sportování dětí ve venkovním prostředí,“ zopakovala Anna Turoňová.