Akce s názvem „Zlatý pohár Linde“ byl v pořadí již 15. ročníkem, který byl letos navíc rozšířen o další mezinárodní soutěž národních týmů „Huisman Welding Cup.“ Slavnostního proslovu dvoudenního klání se v tělocvičně školy ujal ředitel soutěže Josef Pělucha, který uvítal všechny účastníky.

„Důvodem uspořádání této celostátní soutěže je především zájem porovnat výsledky žáků v teoretických vědomostech a praktických dovednostech. Jedná se o spojení teorie s praxí, kdy mají možnost pedagogické doprovody a odborníci vzájemně se setkávat a společně konzultovat záležitosti nových technologií, nových věcí a především postupy ve výuce. V neposlední řadě je to takový malý festival mládeže, čili setkávání studentů nejen z České republiky, ale i ze zahraničí,“ uvedl Pělucha.

Kromě družstev z České republiky zde měli své zástupce Slovensko, Německo, Ukrajina, Bělorusko a Čína. Ti všichni museli prokázat nejen teoretické zkušenosti, ale především své umění v praktickém svařování, které bylo rozděleno do čtyř metod.

„Používá se klasické techniky ve svařování – svařování plamenem, elektrickým obloukem obalenou elektrodou, elektrickým obloukem tavící se elektrodou a svařování elektrickým obloukem netavící se elektrodou,“ upřesnil ředitel s tím, že tato soutěž je zaměřena vyloženě na svařování kovu.

„Sice jsme trénovali, ale nakonec jsme měli jiné zadání, které jsme nevěděli. Náročné to ale nebylo, dalo se to. Svařovali jsme zhruba hodinu,“ prohlásil osmnáctiletý Tomáš Štěrba z boskovické školy, který si o svém výkonu myslel, že mohl být podstatně lepší.

Úkolem soutěžících bylo nejdříve si pilníkem opracovat plochy kovů, které následně svařovali danou metodou. Na čistotu sváru dohlížela devítičlenná komise.

„Hodnotíme kritéria svaru, takzvaný svařovací postup. Ten je podle přesných pravidel a tabulek. Sledujeme tvar, velikost a kvalitu provedení,“ upřesnil Jiří Šindelka, předseda komise, který s ostatními členy bedlivě zkoumal již hotová díla. Úkolu se nezalekli ani čínští studenti prvního ročníku, kteří prozradili, že se svařováním nemají v podstatě žádné zkušenosti.

„Není to však pro nás nic až tak složitého. V této soutěži vidíme příležitost se utkat se studenty jiných států. Tím je to pro nás zajímavější. U nás se ekonomika rozvíjí, myslím, že svařování má v naší zemi budoucnost,“ ukončil student Yi Qiang.

„Loni obsadili dvě místa Slováci, jeden pohár putoval do Německa a jeden zůstal v České republice. Věřím, že i letos se nám zadaří,“ uzavřel ředitel soutěže.

Prvenství frýdecké školy se nakonec podařilo obhájit Vladimíru Makovému v praktické části metody 111.