Ukázala to dílčí studie Regionální rady Moravskoslezsko, která dotace z programu přerozděluje. Výsledek je částečně dán dosavadním zaměřením podpory, která směřovala především na menší obce a města. Těch je v okrese Frýdek-Místek nejvíce. Úspěšnost žadatelů je přitom ve všech okresech kraje podobná, pohybuje se kolem padesáti procent. Tyto statistiky mají jeden nezanedbatelný efekt. Realizovaných projektů podpořených evropskými dotacemi rychlým tempem přibývá.

Své by o tom mohli říci například v Krmelíně, kde obec rekonstruovala mateřskou školu. Vestavbou do podkroví zde vzniklo nové oddělení pro 20 dětí. „Součástí projektu byl i nákup nábytku. Snažili jsme se pro děti vytvořit útulné a příjemné prostředí,“ říká starosta Krmelína Václav Zezulka. Obec získá dotaci až 3,5 milionů korun z ROP Moravskoslezsko. Hotovo mají také v Ostravici, kde modernizovali školské zařízení, nebo v Palkovicích. Tam prošly rekonstrukcí tělocvičny v havarijním stavu. Významné jsou rovněž evropské investice do rozvoje dopravní infrastruktury. Nositelem projektů výstavby a rekonstrukcí silnic II. a III. třídy je Moravskoslezský kraj, na Frýdecko-Místecku a Třinecku již obdrželi dotace za opravené úseky mezi Oldřichovicemi a Guty, Lhotkou a Metylovicemi nebo Frýdkem-Místkem a Palkovicemi. Podporována je také infrastruktura veřejných služeb, cestovního ruchu a občanská vybavenost měst a venkova.

Samostatnou kapitolou je rozvoj Frýdku-Místku a ostatních statutárních měst v regionu. Za vypracování integrovaného plánu rozvoje města získala radnice příslib více než 9 milionů eur. O část z nich se může již letos ucházet předkládáním individuálních projektů. ROP Moravskoslezsko disponuje celkem 716 miliony eur. K nim je nutné připočítat 126 milionů eur z národních veřejných zdrojů. Dohromady se tedy jedná o více než 20 miliard korun, které jsou určeny výhradně k rozvoji regionu v letech 2007 až 2013. Jelikož má být rozvoj Moravskoslezska rovnoměrný, poměrná část těchto peněz doputuje také na Frýdecko-Místecko. „Jelikož je důležitým kritériem při výběru projektů jejich přínos pro region, přítomnost evropských dotací by měli pocítit všichni zdejší obyvatelé,“ říká David Sventek, ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko. Vstupní branou pro žadatele o dotace z ROP Moravskoslezsko je informační portál Regionální rady www.dobra-rada.cz.