Kvůli tělesně postiženým prý hrozí, že lidé zaplatí více za svoz odpadů. Chráněná dílna Vacek corporation z Frýdku-Místku a některé obce na Frýdecko-Místecku totiž už několik měsíců svádí nelítostný boj o prázdné plastové lahve. Podle části starostů se přitom tato firma i občané, kteří s ní spolupracují, dopouštějí přestupku. „Vloni na podzim firma Vacek corporation oslovila občany Morávky, že bude svážet plastové lahve, které by pro ni občané měli sbírat do připravených pytlů. S obcí ale tato firma žádnou smlouvu ani dohodu nemá,“ konstatoval například starosta Morávky Zdeněk Ševčík (SN). „Občanům to nepřináší žádný prospěch kromě toho, že nemusí plasty odnášet do kontejnerů, ale pytel s nimi jen vystrčí za plot,“ dodal. „Sdělili jsme panu Vackovi, že si nepřejeme, aby na území naší obce tímto způsobem podnikal a požádali ho, aby tuto aktivitu ukončil. On na naši výzvu ale nereagoval a PET lahve na Morávce sbírá dále,“ popsal situaci starosta Ševčík. Podotkl, že čím méně tříděných plastů obec sesbírá, tím menší dotaci následně obdrží od Eko-komu. Se stejným problémem se potýká Paskov. „Už to, že firma oslovila v první fázi občany a ne obec, je zarážející. Nechci působit nelidským dojmem, že upírám obživu tělesně postiženým, ale musím chránit zájmy obce. Proto spolupráci s firmou Vacek v oblasti sběru PET lahví nedoporučuji,“ ohradil se v místním zpravodaji starosta Paskova Petr Pauk (ODS). Vysvětlil, že pokud by obec s touto firmou spolupracovala, zbavovala by se jediné složky odpadu, za kterou zpětně obdrží peníze do obecního rozpočtu. „Znamenalo by to zvýšení nákladů na provoz odpadového hospodářství a tím i zvýšení ročních poplatků, které občané platí za svoz odpadu,“ vysvětloval Petr Pauk. Upozornil také na platnou obecní vyhlášku o nakládání s komunálním odpadem, podle které firma Vacek není do tohoto systému začleněna. Snaží se s lukrativní složkou odpadu nakládat v rozporu s vyhláškou a jak ona, tak i občané, kteří s ní spolupracují, se proto dopouštějí přestupku. „V žádném případě obecně závazné vyhlášky neporušujeme. PET lahve nepovažujeme za odpad, ale za surovinu,“ oponoval majitel společnosti Vacek corporation zaměstnávající převážně zdravotně postižené lidi Miroslav Vacek. „Zatímco za svoz jednoho kontejneru plastů jiným společnostem obce platí kolem sto sedmdesáti korun, naší firmě za svozy žádné poplatky neplatí. Plastové lahve často končí na skládkách nebo v přírodě, ale kdyby lidé všechny lahve vkládali do kontejnerů, množství odpadů by se pochopitelně zvýšilo a paradoxně právě toto by vedlo ke zvýšení poplatků,“ pokračoval Miroslav Vacek. „Mimoto naše firma stejně jako jiné svozové firmy vydává potvrzení o převzetí polyetylenového materiálu a na jeho základě má také každá obec možnost inkasovat příslušnou odměnu od firmy Eko-kom,“ vysvětloval Vacek. Dodal, že s mnoha obcemi spolupracuje ke vší spokojenosti, jiní starostové ale s jeho firmou naprosto odmítají komunikovat. „S výzvou k ukončení sběru PET lahví rozhodně nemůžeme souhlasit, protože se jedná o smluvní vztah mezi občany a naší firmou. PET lahve se stávají odpadem a majetkem obce teprve ve chvíli, kdy je občan odloží na určeném místě. Do té doby patří tomu, kdo si je koupil a je věcí každého člověka, jak se svým soukromým majetkem naloží,“ upozornil Miroslav Vacek.