„Od středy 16. listopadu odpoledne do neděle 20. listopadu večer bude tamní most zcela uzavřen," informovala mluvčí TŽ Petra Jurásková. Dodala, že termín uzavírky vybraly TŽ jako vlastník mostu tak, aby v něm bylo co nejméně pracovních dní. Státní svátek 17. listopadu a víkend by měly podle ní dopravní komplikace přinejmenším zmírnit. Ve středu 16. listopadu bude provoz omezen již od rána, konkrétně od sedmi hodin, kdy bude do 16 hodin zúžena vozovka už před mostem u koksovny. Provoz usměrní strážníci městské policie.

Úplná uzavírka začne ve zmíněný den v 16 hodin a skončí v neděli 20. listopadu v 19 hodin.

Důvodem opravy je nutnost výměny mostních uzávěrů, které jsou v havarijním stavu. „Uzavírka celého mostu najednou byla zvolena právě kvůli co největšímu zkrácení doby opravy vzhledem ke složité dopravní situaci na obou světelných křižovatkách před nadjezdem," upřesnil Miroslav Vondráček z odboru správy majetku TŽ.

Od 16. do 20. listopadu povede objížďka po Frýdecké ulici po silnici I/11 směrem na Nebory a přes kanadský les ulicemi Na aleji, Na samotách a Míru. V uzavřeném úseku se přeruší rovněž autobusová doprava.

„Spoje linek městské autobusové dopravy dopravce Arriva Morava, které jedou do městských částí Kanada a Konská, budou ukončeny na autobusovém stanovišti. Dopravní obslužnost výše uvedených městských částí bude zajištěna kyvadlovou dopravou z náhradní autobusové zastávky ‚Koksovna, náhradní zastávka'. Náhradní autobusová zastávka bude vybavena označníkem s vyvěšeným výlukovým jízdním řádem," informovala Alena Lasotová z odboru dopravy třinecké radnice. Cestující na změnu městské autobusové dopravy upozorní vývěsky na označnících zastávek a také v informační kanceláři.

Spoje linek příměstské autobusové dopravy dopravců ČSAD Vsetín a Arriva Morava budou po dobu uzavírky zrušeny v úseku Třinec, autobusové stanoviště Třinec, autobusové stanoviště pod Kanadou. Přestup cestujících mezi linkami bude uskutečněn na zastávce Třinec, autobusové stanoviště.

Spoje, které pokračují z autobusového stanoviště pod Kanadou do areálu TŽ, povedou v trase Třinec, autobusové stanoviště Třinec, železárny brána průmyslové zóny v Konské přes areál TŽ do zastávky Třinec, autobusové stanoviště pod Kanadou. „Jedná se o pět párů spojů na každé směně," naznačila mluvčí Petra Jurásková.