Současný most nahradil ten starý, který byl dlouhodobě ve špatném technickém stavu. Celá nosná konstrukce byla v průběhu rekonstrukce mostu úplně odstraněna a nahrazena novou. Koryto vodního toku Lučina prošlo pod mostem rovněž úpravou, a to zpevněním dlažbou do betonu. Na rekonstrukci přispěl půlmilionovou dotací Moravskoslezský kraj, stavba nového mostu si vyžádala náklady přesahující 900 tisíc korun.

„Stavba probíhala dle harmonogramu, situaci komplikovaly jen silné deště v průběhu stavby. Byl postaven úplně nový most, který nahradil stávající nebezpečný most v havarijním stavu," řekla starostka Dobratic Alena Kacířová. Podle původního plánu se oprava ještě zkrátila o 14 dnů což je před začínající letní sezonou nejenom pro místní, ale také pro turisty jenom dobře. Lidé z blízkého okolí se tak dočkali, odměnou za dočasné nepohodlí, a nejen pro ně, je nový a bezpečný most, který bude sloužit všem těm, co budou projíždět nebo procházet komunikací v podhůří hory Prašivé, která je oblíbeným místem turistických výletů. (moš)