Most v Kunčičkách byl uzavřen poté, co jeho pilíř poškodila velká voda. Jasek říká, že kraj už v květnu slíbil projekt provizorního přemostění, přičemž vše směřovalo k výstavbě v průběhu července. „Byli jsme velmi překvapeni, když 16. června první náměstek hejtmana oznámil, že rada kraje stavbu mostního provizoria zrušila z důvodů vysokých nákladů 19,6 milionu korun,“ řekl Jasek a dodal, že radní schválili pouze lávku pro pěší za 4,73 milionu.

S tím vedení Bašky nesouhlasilo, a tak pověřilo starostu, aby odhad nákladů prošetřil a vyčíslil náklady, které s sebou zamítnutí provizoria přinese. Jasek zjistil, že reálný rozpočet místní stavební firmy by dosáhl jen 12 milionů korun, přičemž výstavba lávky pro pěší by nebyla nutná, a odpadly by i statisícové výdaje na autobusovou dopravu.

„Požádali jsme o přehodnocení stanoviska a současně jsme nabídli spoluúčast obce, pro kterou je celá záležitost obrovským problémem. A nebyl daleko od realizace nápad, že by se průjezd zpoplatnil za nějakých dvacet korun, což by náklady beze zbytku zaplatilo,“ konstatoval Jasek. „Bohužel ze strany kraje byla komunikace nulová,“ prohlásil. Krajští zastupitelé sice o mostním provizoriu za 12 milionů hlasovali, návrh ale podle starosty 23. června „drtivě neprošel“.

„Jen podotknu, že z pětašedesáti zastupitelů bylo přítomno čtyřicet, což nesvědčí o tom, že ta docházka je nějak veliká. A nebudu komentovat, jak kdo hlasoval,“ řekl Jasek.

Mluvčí kraje Šárka Vlčková kritiku odmítá. Podle ní zastupitelé vybrali logickou variantu, přičemž nemá cenu investovat 20 milionů do provizorního mostu, který se za rok stejně zbourá. Zcela nový most se má totiž v Bašce stavět napřesrok.

Břetislav Jasek ve čtvrtek kvůli problému svolal do kulturního domu tiskovou konferenci. Protože na ni pozval i místní obyvatele, do sálu přišly desítky lidí. „Jak se má člověk z Hodoňovic nebo z Kunčiček dostat k lékaři? Jak se mají děti dostat do školy? Já osobně bych účtovala veškeré výlohy, které lidé mají, kraji,“ zlobila se starší žena.

Starosta Bašky tvrdí, že kvůli mostu vznikne zřejmě petice. „Já už na úrovni kraje nemám komu věřit. Pokud neuspějeme, pokusíme se nějak zapůsobit i na vládu,“ pravil.

Poškozený most dříve zajišťoval denně průjezd pěti tisíc osobních a jednoho tisíce nákladních aut. Jasek uvedl, že pouze náklady motoristů na objezd přes Frýdlant nad Ostravicí přesáhnou za rok sto milionů korun.

Kraj zvolil optimální řešení, říká mluvčí

Baška, Ostrava – Mluvčí kraje Šárka Vlčková odmítla kritiku, se kterou přišel ve čtvrtek starosta Bašky Břetislav Jasek. Tomu se nelíbí, že kraj zrušil chystanou stavbu mostního provizoria v Kunčičkách. Podle starosty to přinese obrovské dopravní problémy.

„Rada Moravskoslezského kraje rozhodla o zahájení demoličních prací mostu v obci Baška, který byl poškozen letošní povodní. Výstavba nového mostu bude prováděna s důrazem na minimální lhůtu výstavby, včetně zajištění pěší dopravy. Dokončení výstavby nového mostu se přepokládá v roce 2011,“ řekla Šárka Vlčková. Dodala, že celkové náklady na demolici mostu, výstavbu nového mostu, stavbu provizorní lávky pro pěší a projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti jsou odhadovány na zhruba 92,5 milionu korun.

„V případě osazení provizorního přemostění do okamžiku zprovoznění nového mostního objektu by náklady, mimo práce realizované armádou ČR, stouply o dalších zhruba 20 milionů korun (náklady na mostní provizorium). Tyto náklady, které by musel hradit Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu, jsou vysoké, a proto bylo rozhodnuto o urychleném zahájení přípravy nového mostu a vyřešení prozatimního propojení obce pěším přemostěním,“ uvedla mluvčí.

„Pan starosta obce Baška byl o celém postupu řešení informován. Bylo by zcela neekonomické stavět provizorní most za 20 milionů korun, když již v roce 2011 bude postaven nový most. Navržené řešení odsouhlasila rada i zastupitelstvo Moravskoslezského kraje, je to považováno za optimální řešení,“ říká Vlčková.