Návštěvníci akce mohou v úterý 26. ledna od 8 hodin na vlastní oči vidět unikátní hutní výrobu a na ně navazující zpracovatelské procesy a také si prohlédnout jednotlivá moderní pracoviště skupiny Třinecké železárny – Moravia Steel.

„Cílem akce je blíže seznámit žáky devátých tříd a jejich rodiče s jednotlivými výrobními provozy ve skupině TŽ – MS a usnadnit jim tak volbu učebního nebo studijního oboru a zároveň budoucího povolání,“ říká Dana Petrášová z odboru personální práce a odměňování třinecké firmy s tím, že návštěvníci akce budou moci zhlédnout například výrobu válcovaného materiálu společně se zpracováním doprovodných produktů i některá strojírenská a jiná servisní pracoviště.

Třinecké železárny a jejich dceřiné společnosti si uvědomují nutnost přípravy mladých odborníků technických oborů, která vychází z generační a profesní obměny zaměstnanců na jednotlivých provozech. „Za tímto účelem byla k 1. září loňského roku zřízena Třineckými železárnami Soukromá střední škola Třinec, která v plném rozsahu převzala funkci dosavadní Střední školy v Třinci na Kanadě. Pestrá nabídka oborů pro školní rok 2010 až 2011 zahrnuje maturitní i učební obory. Studium je bezplatné a absolventi technických oborů mají jistotu zaměstnání v rámci třinecké skupiny,“ uvádí ředitel pro personalistiku a administrativu Třineckých železáren Boguslaw Heczko.

Zájemci o akci by se do 22. ledna měli přihlásit telefonicky na čísle 558 535 076 nebo elektronicky na e-mailové adrese dana.petrasova@trz.cz, aby firma mohla zajistit potřebný počet průvodců. Sraz účastníků bude 26. ledna 8 hodin na Hlavní bráně podniku.