„Jóga představuje celistvou nauku, která je zaměřena především k této problematice. Lidé dnes dokážou sestavit a řídit počítače, raketoplány, roboty a kosmické sondy. Jen málo však ovládají umění řídit sami sebe,“ prozradil Roman Velecký z frýdecko-místecké školy jógy Karakal.

Začínáme-li se zajímat o jógu, můžeme počítat s tím, že zde najdeme úlevu pro svoji bolavou páteř nebo přepjaté nervy, ale měli bychom přijmout tu skutečnost, že jóga je tu především proto, aby celkově zkvalitnila náš život. „Jinými slovy proto, abychom se stali kvalitnějšími lidmi. V prvé řadě lidé většinou touží po zdraví. Jóga nabízí tělesná a dechová cvičení, speciální techniky pročišťovací a relaxační techniky vedoucí k vědomému zklidnění, lepší koncentraci, zkvalitnění paměti a myšlení a ovládání svých emocí. V druhé a neposlední řadě představuje snahu po uvědomování a odstraňování vlastních nedostatků v oblasti charakterových vlastností, mezilidských vztahů a celkové životní orientace,“ doplnil Velecký.

Tím nejpodstatnějším pro každého, kdo se začíná zabývat jógou, je kontakt se zkušeným učitelem jógy, vycházejícím z vlastních hlubokých zkušeností. To, že se člověk seznámí teoreticky s principy jógy, neznamená ještě znalost jógy. Teprve praktické ověření získaných vědomostí ve vlastní praxi přináší skutečné pochopení určitých zákonitostí řídících náš život. „Rozhodnutí vést hodiny jógy je velmi odpovědné. Požadavků, které by měl učitel jógy splňovat, je celá řada. Musí mít například základní znalosti z anatomie a fyziologie, a musí se umět vcítit do problémů svých žáků, kteří k němu mají důvěru,“ vysvětlil Velecký.

Právě takový vzdělávací program pro nastávající učitele jógy začíná v Raškovicích 18. března v Oáze zdravého a šťastného života. Pořadatelem je frýdecko-místecká škola jógy Karakal. „Škola jógy otevírá vzdělávací program pro učitele jógy II. třídy již podruhé ve své historii a všem účastníkům nabízí velmi kvalitní vzdělání v této problematice, protože se opírá mimo jiné také o praktické zkušenosti a teoretické znalosti dlouholetého učitele jógy a zakladatele školy Zdeňka Šebesty, který se józe a její výuce věnuje už půl století,“ vypočetl Velecký. Školení proběhne v rozsahu 165 hodin rozdělených do sedmi víkendových seminářů a ukončeno bude závěrečnými pohovory v listopadu.