Také počátkem letošního února byla tedy ve výstavních prostorách archivu nainstalována nová expozice s názvem Turistické chaty v Beskydech. Hlavním cílem autorek výstavy bylo zpřístupnění starých fotografií turistických útulen, chat a hotelů, návštěvníci uvidí ale také dobové mapy, reklamy a informace z historie vybraných turistických objektů. Podklady pro tuto výstavu se našly v příslušných fondech nejen našeho archivu, ale i sousedních okresních archivů v Novém Jičíně a v Karviné a také ve sbírkách soukromých osob.

„Naše výstava je také dokumentací historie turistiky v Beskydech, jejíž neodmyslitelnou součástí právě turistické chaty jsou. Návštěvníci tak mohou zhlédnout vybrané chaty v jejich původní nebo nejstarší fotograficky zachycené podobě a pak, pokud dané chaty stále stojí, i v jejich současné podobě,“ řekl Tomáš Adamec z okresního archivu. Vzhledem k tomu, že místní obyvatelé mají své Beskydy rádi a mají je i „prochozené“, je toto téma nejen dostatečně atraktivní, ale také inspirující, protože ne každý byl všude, a hlavní turistická sezona brzy vypukne.

Výstava je pro veřejnost otevřena po celý letošní rok v obvyklém čase v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin a v úterý a ve čtvrtek od 8 do 14.30 hodin.