„Nechci nikoho podceňovat, ale z vlastní zkušenosti vím, že představy nezainteresovaných lidí o archivu jsou víceméně mlhavé. Tuto mlhu by mohlo rozptýlit právě bližší seznámení s archivem a archiváři,“ řekl ředitel Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku Tomáš Adamec.

Státní okresní archiv Frýdek-Místek vznikl v polovině 50. let při tehdejším ONV Frýdek-Místek s poměrně jasným úkolem. Byl stejný, jako úkol všech archivů: uchovávat archiválie, tedy písemné a příbuzné dokumenty trvalé hodnoty, tyto archiválie zpracovávat a dále zpřístupňovat badatelům. Podmínky k této své činnosti měl ovšem velmi špatné. Především scházely vyhovující prostory.

Teprve v roce 1972 se všechny archiválie mohly přestěhovat na jedno místo, a byť to místo nebylo zdaleka vyhovující, jednalo se o sklepní prostory pod dnes nefunkčním kinem Petra Bezruče, byl to po takřka dvou desetiletích od vzniku archivu první větší krok kupředu. Až v roce 1996 se archiv přestěhoval do svého vlastního sídla, do nové účelové archivní budovy na Bezručově ulici 2 145. Zde se nyní nachází konečně v důstojných podmínkách uloženo ve více než 1 500 fondech takřka 4 kilometry archiválií.

Kdo by se chtěl o tom, jak to chodí v archivu, dozvědět víc, a kdo by chtěl také vidět víc, než vidí běžný návštěvník archivu, má jedinečnou možnost ve středu 9. června v 10, 13 nebo 16 hodin.