Cestou pořádali několik lečí, kdy se lovci spolu s honci a loveckými psy snažili ulovit především kohoutí bažanty. Několika se sice podařilo uniknout téměř jistému osudu, osm jich však padlo k zemi.

Naprostou milost mají tradičně bažantí slepice, které mají zaručit udržení populace, která v blízkosti města není příliš veliká a myslivci každým rokem odchovávají bažanty i uměle.

Vedle kohoutů lovci střelili tři zajíce a na slavnostní závěrečný výřad přiložili také mladé srnče, které se při honu vyplašilo a zhynulo zlomením vazu po nárazu do plotu.

Další hony by se měly pořádat až do konce roku, a to ve čtrnáctidenních intervalech. Lovci při nich projdou další lokality své honitby.