Příchozím se naskytl pohled na vyzdobené okolí Loveckého zámečku na Bílé, před kterým stál oltář, pod ním ležela trofej lovu – střelený jelen – a myslivci drželi stráž. V prostoru byly připraveny lavice pro příchozí. Bylo deset hodin a slavnostní Svatohubertská mše mohla začít. Celebrovali ji Edmunt Kempný a Jaroslaw Folta. Zúčastnilo se jí asi sto padesát lidí, věřících, myslivců, občanů Bílé, ale i náhodných turistů, kteří tomuto slavnostními aktu přihlíželi.

Není jistě obvyklé, sloužit mši pod širým nebem, ale tentokrát počasí přálo, svítilo sluníčko v tomto mrazivém dni, takže se to povedlo. Nevšední zážitek mše jistě umocňovali trubači Okresního mysliveckého sdružení z Přerova a zpěvy celý obřad doplňovali zpěváci pěveckého sboru Chorus Collegium Odry.

„Stalo se již jakousi tradicí poděkovat Bohu a svatému Hubertovi za přízeň, kterou věnovali zdejším myslivcům v honitbě Salajka, a popřát si zároveň neméně úspěšný rok příští,“ řekl starosta obce Bílá Tomáš Večeřa na konci mše. „Tato nevšední událost, jakou se pro nás Svatohubertská mše stala, má tříleté trvání a věřím, že sem, do našich beskydských Zadních hor, jistě patří,“ dodal ještě starosta a pozval všechny do areálu horské chaty Bílá na zvěřinový guláš.