„Rozloha našeho revíru je 1 280 hektarů, což je jistě dosti značný majetek, jehož správcem je honební společnost Palkovice. Naše sezona trvá celý rok, protože když se neloví užitková zvěř, tak se loví zvěř škodící myslivosti,“ řekl předseda František Kuchař, který dodal,že je to složitější problém, protože v současné době může toulavé psy a kočky lovit jenom myslivecká stráž, kterou mají v Palkovicích ustavenou v počtu čtyř členů. Myslivci mají rovněž další starosti.

„Největší problémy máme s motorkáři, dále s neukázněnými cyklisty a koňaři. Nevadí nám, když jmenovaní jezdí po vyznačených lesních cestách, ale oni jezdí mimo cesty a pěšinky, kde nejen ničí porost, ale plaší i zvěř. Hlavně když jezdec jede na koni a před koněm pobíhá pes. Borůvkáři a houbaři nám nevadí,“ doplnil Kuchař. Myslivecká společnost Olešná vlastní i svou mysliveckou chatu. „Co se týče noclehárny, kterou jsme po požáru chaty před léty začali zřizovat, nemáme ji pro finanční náročnost ještě v provozu. Snažíme se získat nějaké finance, ale marně,“ prozradil Kuchař. Ten na závěr řekl, že myslivci rádi přijmou mezi sebe i mladší generaci, ale jejich počet se řídí dle platných směrnic velikostí revíru.