Dohoda předpokládá růst několika složek mzdy. Základní zvýšení představuje zaručený růst mzdy v průměru o 3,5 procenta. Tento růst zahrnuje především zvýšení tarifů a osobního ohodnocení. 

O další 5,5 procenta ze mzdové základny mzdy vzrostou, pokud firma dosáhne plánovaného výsledku hospodaření, a to formou mimořádných odměn.
Dohoda však s ohledem na složitou situaci v hutnictví v kontextu současné evropské diskuse o ochraně klimatu z ní plynoucích drastických plánovaných nařízeních počítá i s opatřeními k růstu produktivity práce.

VE HŘE JE I SNIŽOVÁNÍ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

„Budeme pracovat na zefektivnění využívání pracovní doby. Pracujeme také s variantou snižování počtu zaměstnanců, abychom ekonomicky dokázali udržet stabilitu firmy a rozumně rozdělit prostředky do nezbytných nákladů,“ upřesnil Jan Czudek, ředitel hutě.

Věří však, že se třineckým hutníkům podaří situaci zvládnout. „Hledáme různé možnosti úspor a zlepšení procesů tak, abychom toto období společně ustáli,“ podotýká. 

„Zázemí silné firmy skýtá zaměstnancům Třineckých železáren jistotu stabilní práce. Jsem rád, že jsme i ve složité situaci v ocelářství potažmo průmyslu v Evropě našli společnou řeč a dohodli se na základním zvýšení mezd včetně příplatků za práci ve svátek a zvýšení odměny směnovým zaměstnancům,“ konstatoval Marcel Pielesz z KOVO Třinec

Zefektivnění procesů je podle něj nevyhnutelné pro to, aby firma měla na trzích dobré jméno tak jako doposud. „Na tom se podílí pracovníci zlepšovacími návrhy, inovacemi i zaučováním na nových technologiích. Vždyť také díky nim patří Třinecké železárny ke špičce v oboru,“ uzavřel.

Třinecké železárny také významně navýší volitelné benefity pro zaměstnance až na 5 tisíc korun ročně, které mohou využívat pro své zdraví na sportovní a relaxační aktivity. Využívá jich přes 90 procent zaměstnanců. K dalším benefitům patří příspěvky na penzijní pojištění a další zvýhodnění, což nad rámec mzdy představuje v průměru přes 2 tisíce korun měsíčně.

PLATY JSOU VYŠŠÍ NEŽ JINDE

„Průměrný výdělek v třinecké huti za rok 2019 dosáhl výše 36 184 korun s mediánem ve výši 34 877 korun, tedy je značně nad průměrem v Moravskoslezském kraji i v České republice,“ uvedla Petra Macková Jurásková, mluvčí železáren.

V Třineckých železárnách pracuje aktuálně přes 7 tisíc lidí, a to na několika pracovištích včetně Válcovny trub v Ostravě – Vítkovicích, Tažírny oceli ve Starém Městě, Univerzální tratě v Bohumíně a Závodu sochorová válcovna v Kladně.