Oblast Jablunkovska je v současnosti zásobována z povrchových zdrojů vody bystřinného typu Rohovec, Radvanov a Kotelnice, z mělkých zdrojů podzemní vody zářezů Kotelnice a z hlubinných vrtů Dolní Lomná a Kostkov. Oblast Bystřice a Hrádku získává vodu z povrchového a podzemního zdroje Košařiska.

„Za běžných klimatických stavů je kapacita těchto zdrojů dostatečná. Pokud však opakovaně delší dobu neprší nebo je nutno některý ze zdrojů odstavit, není již dnes k dispozici žádná rezerva, která by vodní bilanci doplnila, a celá oblast se potýká s nedostatkem vody," vysvětluje generální ředitel SmVaK Anatol Pšenička.

Třeba obecní úřad v Milíkově na začátku června vyzval všechny odběratele pitné vody z vodovodu Milíkov k maximálnímu šetření. Zákaz se týkal napouštění bazénů, zalévání zahrad i mytí aut.

SmVaK na základě studie, která potvrdila, že řešením této situace je pouze napojení Jablunkovska na centrální vodárenský systém Ostravského oblastního vodovodu, zahájila práce na stavbách řešících posílení stávající kapacity zdejších vodních zdrojů.

Práce potrvají až do dubna 2016

„V rámci komplexního řešení bude vybudována čerpací stanice v Bystřici nad Olší a nový vodojem Milíkov včetně více než pět kilometrů příslušných vodovodních řadů," popsal generální ředitel Anatol Pšenička rozsah prací. Doplnil, že čerpací stanice v Bystřici nad Olší bude čerpat vodu z Ostravského oblastního vodovodu přes vodovodní síť Třince a Vendryně jednak do vodojemu pro Bystřici nad Olší a druhým směrem pak do nového vodojemu Milíkov.

Práce potrvají až do dubna příštího roku a vyžádají si celkem asi 50 milionů korun ze zdrojů SmVaK.

„Díky této náročné investici bude pro spotřebitele na Jablunkovsku zajištěno dostatečné množství vody bez ohledu na klimatické vlivy nebo technické podmínky," uvedla mluvčí společnosti Eva Špirochová.