Jeho cílem je přispět k ochraně unikátního území Jablunkovska. Také chce pomoci šetrnému rozvoji přírodního a hmotného i nehmotného kulturního dědictví, které se v regionu nachází. Nejde ovšem zdaleka jen o ochranu přírody a kultury, ale především o zájem a podporu zdejších lidi, kteří tyto hodnoty mohou rozvíjet nebo tak již činí. Projekt se zaměřuje i na mladou generaci a návštěvníky.

Mikroregion Jablunkovsko patří spolu s územím podél hranic České republiky se Slovenskem k západní části Karpat – velkého evropského horského masívu, který zasahuje do sedmi států, a který svým domovem nazývá až 18 milionů lidí. Najdeme zde relativně málo dotčené přírodní celky s vysokou druhovou rozmanitostí, ptačí oblasti a evropsky významné lokality soustavy Natura 2000, plochy přírodních bukových porostů, orchidejových luk i místa výskytu velkých šelem. Přírodní podmínky se odrážely a dodnes odrážejí v tradičním způsobu hospodaření (zejména pastevectví), zvycích, řemeslech, architektuře a kultuře obecně, což zpětně ovlivňuje krajinu a její vzhled. K převratným velkým změnám a nevratným zásahům v mnoha oblastech Karpat v minulosti prakticky nedocházelo.

Od března 2010 se začala připravovat nová naučná stezka nazvaná „Karpatské dědictví Jablunkovska“, s plánovanými 50 zastaveními zajímavými z pohledu místních lidí a odborníků, která by měla být otevřena do začátku letošních letních prázdnin. V návaznosti na ní vznikne i nový webový portál s obdobným zaměřením, který ovšem poskytne nejen informace o atraktivitách regionu, ale bude se zabývat především tím, jak region a jeho hodnoty šetrně rozvíjet. Žáci a studenti základních a středních škol se mohou těšit na nový vzdělávací program věnovaný Karpatům, připravuje se putovní výstava pro veřejnost a ankety, které zjistí podmínky pro rozvoj šetrného cestovního ruchu.