Inverze tentokrát zasáhla také regiony, kde se prašnost běžně příliš nezvyšuje. Zvýšené hodnoty byly naměřeny v Opavě a Studénce.

Naměřené hodnoty v mikrogramech na metr krychlový v sobotu dopoledne: Věřňovice 199, Bohumín 197, Havířov 160, Vratimov 152, Orlová 151, Ostrava Přívoz 150, Karviná 137, Český Těšín 134, Ostrava Fifejdy 129, Třinec Kosmos 121, Frýdek-Místek 119, Ostrava Zábřeh 117, Třinec Kanada 94, Ostrava Mariánské Hory 93, Studénka 61, Opava 55.

Polétavý prach pochází především z průmyslové výroby, zejména železárenských provozů a také z lokálních topenišť a dopravy. Prachové částice obsahují těžké a jedovaté prvky.

Při zvýšeném znečištění ovzduší se doporučuje omezit pohyb venku a větrání domácností. Doporučení by měli dbát především starší lidé, nemocní s dýchacími cestami a malé děti. Zvýšená prašnost zhoršuje léčení dýchacích nemocí, zvyšuje dráždivost dýchacího ústrojí.

DOPORUČENÍ: Při zvýšeném znečištění ovzduší se doporučuje omezit pohyb venku a větrání domácností. Doporučení by měli dbát především starší lidé, nemocní s dýchacími cestami a malé děti. Zvýšená prašnost zhoršuje léčení dýchacích nemocí, zvyšuje dráždivost dýchacího ústrojí.