Doslova ruiny a suť, které budily hrůzu, byly donedávna jen připomínkou bývalého úspěšného motelu, který byl ve své době nadčasový a byl chloubou města i široké oblasti. V sousedství se nachází krytá tenisová hala, tenisové kurty i letní koupaliště.

Tělovýchovná jednota Ferrum Frýdlant nad Ostravicí provozovala tento areál od sedmdesátých let až do roku 2008, pak ale začal areál rychle chátrat a zabydleli se tam bezdomovci. Soudy dokonce řešily surový útok bezdomovců.

V létě 2012 došlo k ukončení práva TJ bezplatně areál užívat, a to dohodou s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových – na přednostním prodeji areálu se totiž nedomluvili.

Nakonec prodej areálu proběhl v červnu 2013, ÚZSVM vybral kupujícího s nejvyšší nabídnutou kupní cenou. Stát tehdy inkasoval více než pět milionů korun.

Archivní snímky motelu Panorama

Když se pak areál dostal do rukou stávajícího vlastníka, naděje na rekonstrukci ožily. Plán na vybudování nových domů představil soukromý investor v loňském roce, o projektu informuje také na sociální síti Facebook.

Kolaudace a předání bytů různé velikosti se předpokládá v roce 2021, ceny za byty určené k prodeji do osobního vlastnictví ale ještě nebyly stanoveny. Záležet bude i na ceně za vysoutěžené stavební práce projektu.