Magistrát ale tvrdí, že kolaudace se týkala pouze jednotlivých bytů, nikoliv sklepních prostor.

„Nedávno jsem se v Deníku dočetl, že v policejní síti skončil vedoucí stavebního oddělení ve Frýdku-Místku Jan Martyčák. S podivnými poměry na tomto oddělení mám rovněž svoje osobní zkušenosti," upřesnil muž, jehož jméno redakce zná. „V roce 2010 jsem koupil byt v domě na Hálkově ulici od místní developerské firmy. Firma tento původně chátrající dům o pár let dříve koupila od města, aby jej zrekonstruovala a prodala novým vlastníkům. I když opravy některých částí domu nebyly v době koupě mého bytu ještě zcela dokončeny, dostalo se mi, stejně jako dalším novým vlastníkům, od developerské společnosti ujištění, že dům je řádně zkolaudován a že zbývající opravy budou co nejdříve dokončeny. Brzy jsem ovšem zjistil, že ujištění bylo klamné a že společnost nemá zájem rozdělanou práci dokončit," popsal muž.

Na snímku prostory domu v Hálkově ulici v Místku. Pořídil je muž, který zde koupil byt. Jak později vypátral, na stavební úpravy domu byl 31. července 2009 vydán kolaudační souhlas, podepsaný Janem Martyčákem.

Revizní zprávy byly předloženy

„V roce 2009 nám byly v rámci kontrolní prohlídky ke kolaudačnímu souhlasu předloženy revizní zprávy týkající se elektroinstalace a plynové kotelny s tím, že jsou bez závad a schopny bezpečného provozu. Revizní zprávy vytvářejí oprávnění revizní technici, zprávy mají kulaté razítko, jsou považovány za úřední doklad. Tyto revizní zprávy vyžadujeme i přesto, že veškeré rozvody uvnitř stavby a jejich stavební úpravy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, a tudíž nejsou předmětem kolaudace. Revizní zprávy, které nad rámec zákona vyžadujeme, jsou součástí kolaudačního souhlasu stavebních úprav domu. V tomto konkrétním případě se jednalo o stavební úpravy bytových jednotek, tudíž kolaudace se týkala pouze jednotlivých bytů, nikoliv sklepních prostor," reagovala tisková mluvčí města Jana Matějíková.

O kontrolní prohlídce kolaudační komise, jejímž úkolem je zjistit, zda skutečnost odpovídá předloženým dokladům, však majitel bytu pochybuje. „Kdyby úředník Martyčák skutečně provedl místní šetření a viděl tu hrůzu, tak by tento dům v žádném případě nemohl kolaudační souhlas získat, a developerská společnost by tak nemohla byty nabízet k prodeji. Anebo tu hrůzu na vlastní oči viděl, ale přesto neoprávněně kolaudační souhlas vydal," míní. Je přesvědčen o tom, že tento dům ve skutečnosti vůbec nebyl způsobilý pro vydání kolaudačního souhlasu a že dokonce představoval bezpečnostní riziko pro jeho obyvatele. Své tvrzení dokládá fotografiemi, které zachycují provizorní elektrickou instalaci ve společných částech domu.

Na snímku prostory domu v Hálkově ulici v Místku. Pořídil je muž, který zde koupil byt.

Pomohli si sami

Fotky zachycují ale jen malou část nebezpečných nedodělků. „Stejně tak technický stav kotelny ve skutečnosti neodpovídal platným normám. Ve výchozí revizní zprávě kotelny je uvedeno několik stavební nedostatků, které se měly nejpozději do kolaudace odstranit, ovšem ve skutečnosti prokazatelně odstraněny nebyly," vyjádřil se muž, který prý řadu měsíců upozorňoval na nedokončené stavební úpravy i havarijní stav developerskou společnost i stavební úřad.

„Prostě od toho dávali všichni ruce pryč a tvářili se, že se jich to netýká. Nakonec jsme se s několika dalšími novými vlastníky složili a dali jsme do pořádku alespoň některé nejnutnější věci, které skutečně zaváněly průšvihem. Řada nedodělků ovšem stále čeká na své dokončení," zakončil stěžovatel svůj e-mail.

O tom, že stíhají padesátiletého úředníka z Frýdku-Místku, informovali policisté na konci srpna. Magistrát tehdy potvrdil, že se jedná právě o Jana Martyčáka, jenž na magistrátu vede oddělení stavebního řádu. Muž čelí obvinění ze zneužití pravomoci úřední osoby. Podle informací redakce to souvisí se třemi stavbami, které měly být povoleny v rozporu se zákonem. V jednom případě prý bylo uskutečnění „černé stavby" pokutováno stavebním úřadem ve Frýdku-Místku částkou tisíc korun.

„Problematika případu je vysoce specifická a komplikovaná. Správnost postupu stavebního úřadu přezkoumává krajský úřad i správní soud v Ostravě. Je s podivem, že dříve než o správnosti postupu stavebního úřadu rozhodne krajský úřad a správní soud, tak jak je dáno zákonem, se případem zabývá Policie ČR," sdělila tehdy Jana Matějíková.

„Věříme, že vedoucí oddělení stavebního řádu při výkonu své funkce postupoval v souladu se zákonem," tvrdí.

Na obviněné úředníky se vztahuje zákon, podle kterého nemá město v postavení zaměstnavatele zákonný důvod k odvolání obviněných zaměstnanců, neboť na tyto osoby se do doby pravomocného rozsudku pohlíží jako na bezúhonné.

Mluvčí Jana Matějíková naznačila, že předmětem šetření je postup při rozhodování o stavbách soukromých investorů stavba pro prodej vozů, terénní úpravy, přístavba garáže.

Martyčákův případ nijak nesouvisí s rozsáhlou kauzou zmanipulovaných zakázek ve Frýdku-Místku, ve které policie stíhá celkem jedenáct lidí včetně několika úředníků.