Mezi objeveným vodním ptactvem byly i pro naše končiny vzácné kousky. „Mezi nejvzácnější zjištěné druhy patří morčák bílý, který je typickým zástupcem severských druhů kachen,“ řekl Křenek. Dalším vzácným druhem byl ledňáček říční, na kterého narazili sčítající v obou úsecích dokonce pětkrát. Naopak nejčastěji nalézaným živočichem byla kachna divoká, kterých napočítali dobrovolníci z řad ornitologů, strážců přírody, skautů a další zájemců téměř 1600. „Jiným zajímavým druhem je malá kachna čírka obecná, jejíž výskyt byl zaznamenán pod čistírnou odpadních vod pod mostem v Chotěbuzi,“ prohlásil Křenek.

Letošní výsledky sčítání potvrdily, že řeka Olše je významným zimovištěm vodních ptáků na severní Moravě. „Údaje zjištěné v letošním roce lze, z hlediska druhové rozmanitosti i početnosti ptáků zimujících v okolí Českého Těšína, považovat za velmi dobrý výsledek. Je to však dáno i mrazivým počasím, protože prakticky všechny vodní plochy byly v době sčítání pokryty ledem a nezamrzlé úseky řek tak pro zimující ptáky představovaly jediné útočiště,“ odůvodnil Křenek. (red)