Zatímco vzorky odebrané ze třinácti pískovišť vyhověly zákonným limitům mikrobiálního, chemického a parazitárního znečištění, jedno pískoviště ze čtrnácti těmto limitům nevyhovělo. Vzorek odhalil přítomnost koliformních bakterií a fekálních streptokoků. Ve vzorku písku navíc hygienici objevili parazity druhu Toxokara.

„Koliformní bakterie a fekální streptokoky jsou přirozenou součástí střevní mikroflóry řady živočichů včetně člověka, proto jsou používány jako indikátory fekálního znečištění. Za určitých okolností mohou zejména u malých dětí způsobit například průjmové nebo zánětlivé onemocnění různých orgánů. Parazit Toxokara se do půdy dostává výkaly infikovaných psů a koček. Nákaza se přenáší orální cestou nemytýma rukama. Onemocnění s názvem toxokaróza má většinou chronický průběh a může mít formu zažívací, plicní nebo oční vedoucí až k oslepnutí,“ vysvětlila hygienička.

Vzhledem k tomu, že znečištění písku pro děti představovalo zdravotní riziko, byl inkriminované mateřské škole uložen zákaz používání pískoviště ke hrám dětí až do zajištění výměny písku a zavedení důsledných opatření zamezujících další znečištění zejména možným vniknutím psů a koček na pozemek mateřské školy. V ostatních případech nemusela krajská hygiena přistupovat k žádným opatřením,“ konstatovala Helena Šebáková.

Kromě odběrů vzorků písku na nich kontrolovali i zpracování a dodržování provozních řádů. „Ukázalo se, že na všech kontrolovaných pískovištích nacházejících se na oploceném pozemku je písek vyměňován v intervalu jednoho až dvou let a je pravidelně prohrabáván a provzdušňován. Tři kontrolovaná pískoviště bývají po skončení provozní doby mateřských škol a o víkendech využívána veřejností. V době, kdy pískoviště nejsou využívána ke hrám dětí, jsou překrývána speciální plachtou nebo sítí. Pouze ve dvou případech pískoviště zakryta nebyla, protože plachty z pozemků mateřských škol někdo opakovaně kradl,“ sdělila ředitelka ostravské krajské hygieny Helena Šebáková.