V Nemocnici Podlesí bude během osmi měsíců vybudován nejmodernější hybridní operační sál ve střední a východní Evropě. Umožní provádět bezpečnější a pro lékaře i pacienta komfortnější operace. Informovala o tom Radka Baková ze společnosti Agel.

Dodala, že sál v sobě spojuje sterilní prostředí plnohodnotně vybaveného operačního sálu a kompletní angiokolinky pro katetrizační diagnostiku a léčbu srdečně-cévních onemocnění, takže bude možné v jednu chvíli provádět výkony, které se dříve musely rozplánovat do několika operací.

Podobný hybridní operační sál se v Česku nachází pouze v pražském IKEMu a v brněnské nemocnici U svaté Anny.

Předpokládané náklady činí 100 milionů korun, přičemž stavební práce a zabudovaná technologie vyjdou na polovinu a druhá polovina připadne na zdravotnickou techniku. „Nový hybridní operační sál má velký přínos nejen pro pacienty, ale i pro lékaře. Poskytuje jim široké možnosti léčby, nesrovnatelně větší komfort a zejména vysokou podporu spolupráce odborníků napříč medicínskými obory," naznačil primář a vedoucí lékař Kardiocentra Marian Branny.

V posledním desetiletí významně roste počet pacientů s onemocněním srdce a cév, což je dáno jak stárnutím populace, tak rozvojem diagnostických zobrazovacích metod, takže tato onemocnění jsou včas indikována u lidí, především těch mladších, kteří dříve na tato onemocnění náhle umírali. I přes pokročilou léčbu jsou ovšem kardiovaskulární onemocnění hlavní příčinou úmrtnosti na celém světě.

Je to zabiják populace každý rok mají na svědomí zhruba 4,5 milionu Evropanů.

Marian Branny míní, že v hybridním operačním sále by lékaři z Podlesí mohli zvládnout ročně až 250 nejnáročnějších operačních výkonů. Sál bude vybaven nejkvalitnějším zobrazovacím přístrojem současnosti a chirurgickým zázemím. „Během výstavby nové budovy nebude zdravotní péče na jednotlivých odděleních nemocnice žádným zásadním způsobem redukována, ovšem pacienti musí počítat s možnými problémy způsobenými nutnými stavebními úpravami. O jednotlivých omezeních během stavebních prací se lidé dozvědí na webových stránkách nemocnice," konstatovala Radka Baková.