Za současné situace meteorologové lidem doporučují, aby se při pobytu venku zdrželi zvýšené fyzické zátěže spojené s vyšší frekvencí dýchání. "Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starší lidi a malé děti. Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu," uvedli pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Průměrné denní koncentrace polétavého prachu dnes večer v Třinci překročily hranici 100 mikrogramů na metr krychlový. Měřicí stanice Třinec-Kanada vykazovala mezi 18:00 až 19:00 hodnotu 109 mikrogramů na metr krychlový, stanice Třinec-Kosmos 111 mikrogramů na metr krychlový. Imisní limit pro polétavý prach je 50 mikrogramů na metr krychlový.

Aktuální situace: V průběhu noci smogová situace vrcholila tradičně na Bohumínsku. V hodinových intervalech, pro které není stanovený žádný limit, naměřila stanice ve Věřňovicích časně ráno 602 mikrogramů prachu, v nedalekém Rychvaldě to bylo 520 mikrogramů. K ráno se pak množství prachu v ovzduší v celém kraji snižovalo. V 7 hodin nebylo nikde více než 150 mikrogramů. 
Pro třinecko byla vyhlášena Regulace. Některé průmyslové podniky musí omezit výrobu a dodržovat další regulační opatření.

Smogovou situaci meteorologové vyhlašují v okamžiku, kdy hodnota 12hodinového průměru překročí 100 mikrogramů na krychlový metr a zároveň je předpověď meteorologických podmínek nepříznivá pro dalších 24 hodin. Regulace je pak další stupeň přijatých opatření. Vyhlašuje se v okamžiku, kdy 12hodinový průměr koncentrací částic PM10 u poloviny stanic překročí hodnotu 150 mikrogramů a ve čtyřiadvacetihodinovém výhledu se nepředpokládá jeho pokles. Zhoršené rozptylové podmínky v současnosti netrápí pouze Moravskoslezský kraj, ale špatná kvalita ovzduší je i ve Středočeském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

Kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji výrazně ovlivňuje nejen průmysl, ale také doprava, topení v domácnostech či škodliviny, které vítr přináší ze sousedního Polska.

Aktuální informace o znečištění ovzduší

Jak neviditelný prach škodí lidskému zdraví

Monitorovací stanice v regionu ve svých filtrech zachycují prachové částice o velikosti 10, 2,5 a některé i 1 mikrometru. Oficiální limit je stanoven pouze pro tzv. prašný aerosol s částicemi velikosti 10 mikrometrů, a to pouze ve 24hodinových průměrných hodinách. To často způsobuje, že zveřejňované 24hodinové koncentrace jsou sice číselně velmi vysoké, ve skutečnosti je však už vzduch čistý a stejně tak tomu bývá i naopak.

Prachové částice různých velikostí obsahují v průmyslových oblastech těžké kovy a jedy. Agresivnější jsou přitom menší částice, které pronikají hlouběji do organismu. Zatímco prach PM10 je při vdechování zachycen už na sliznicích v horní části cest dýchacích a do organismu se dostává spíše polykáním, PM2,5 proniká až do plic, kde se usazuje. V obou případech pak škodlivé látky ovlivňují zdraví člověka podporou vzniku nemocí nebo komplikováním už probíhajícího onemocnění.

Co obsahuje prach čtěte ZDE

Ochrana před prachem?

Hygienici a lékaři doporučují v době zvýšeného znečistění ovzduší hlavně lidem starším, dětem a nemocným omezit pobyt venku, včetně aktivního sportování. Větrat vnitřní obytné nebo pracovní prostory by se mělo jen krátce a intenzivně.

Smog může vyvolat především dýchací obtíže. Doporučuje se zvýšit přísun vitamínů, zejména vitamínu C, nekouřit, vyhýbat se zakouřeným prostorám.