Pro pacienty a návštěvníky nemocnice tak bude k dispozici nejen lékárna za branou nemocnice u autobusové zastávky, ale budou moci využít také nabídku nové lékárny, která je situována přímo vedle nejnavštěvova­nějších ambulancí v 1. podlaží na hlavní komunikační trase nemocnice.

„Pro výstavbu nové lékárny jsme se rozhodli především proto, abychom usnadnili našim pacientům, z nichž mnozí jsou vyššího věku nebo hůře pohybliví, vyzvednutí léků na místě bez nutnosti přecházet jinam,“ vysvětlil ředitel nemocnice Miroslav Přádka. „Souvisí to s naší snahou poskytovat co nejširší spektrum služeb pro pacienty na jednom místě a v co největším rozsahu – nová lékárna bude otevřena v pracovní dny od 8 až do 20 hodin,“ dodává ředitel.

„Náklady na přestavbu vestibulu včetně nového interiéru činí 3 100 000 Kč a jsou hrazeny v celém rozsahu z rozpočtu nemocnice,“ upřesnila provozně-technická náměstkyně Květoslava Mališová. „Přestavba téměř celého vestibulu trvala jen 42 dní, a to bez přerušení provozu recepce a přístupu k RTG oddělení.“

Do bloku E se vrátí také bufet, který se před rokem stěhoval do jiného objektu v areálu nemocnice z důvodu demolice bývalého chirurgického pavilónu. Návštěvníci a pacienti tak opět budou moci využít nabídku občerstvení a malého posezení přímo v centru frýdecké nemocnice.