Žáci základních a středních škol na titul navrhli celkem 61 pedagogů. „Mám z toho obrovskou radost,“ říká ředitel ankety Slávek Hrzal. „Není to jen proto, že padl rekord v počtu přihlášených, ale především se raduji z toho, že na našich školách přibývá oblíbených učitelek a učitelů,“ dodává Hrzal. Pro srovnání, v loňském ročníku soutěžilo v regionálních kolech 40 pedagogů. Nejvíce oblíbených kantorů učí v Moravskoslezském kraji, celkem 14. Na druhé straně ani jeden oblíbený pedagog se nenašel v kraji Karlovarském.

Porovnáme-li počet navržených učitelek a učitelů, mají jako v celém našem školství převahu ženy. Zatímco mužů žáci nominovali 20, žen je 41. Poměr základní školy ku středním je 48:12 ve prospěch škol základních.

V lednu a únoru proběhnou regionální kola Zlatého Ámose. V nich musí žáci své návrhy před porotou obhajovat. Záleží tedy především na nich, jestli jejich kandidát postoupí do semifinále. To bude začátkem března v Praze. Ze semifinále pak postoupí šest pedagogů do finále, které proběhne v pátek 27. března v kongresovém centru Olšanka v Praze. Oficiální slavnostní korunovace šestnctého Zlatého Ámose je jako obvykle součástí programu Kantorského bálu v sobotu 28. března.