Ostravsko-opavská diecéze přivítala tento týden pětici zvonů, které před více než osmdesáti lety zabavili nacisté a odvezli do Německa. Zvony se dočkaly konce války a kvůli napjaté mezinárodní situaci zůstaly v západním Německu. Teď se v rámci projektu Zvony míru pro Evropu rottenbursko-stuttgartské diecéze vracejí.

Během válečného konfliktu v letech 1939 až 1945 totiž nacistická válečná mašinérie rekvírovala různé zvony, které typicky skončily v tavících pecích. Některé vzácnější zvony ale válku přečkaly a v poválečném chaosu se ocitly v různých německých farnostech. Což byl i případ zvonů z našeho kraje.

Koláž, Gabriela Lefenda
Výběrové řízení na ředitele České televize v Ostravě vyhrála Gabriela Lefenda

Tehdy ještě jejich návrat nebyl možný vzhledem k nástupu komunismu ve východní Evropě. Rottenbursko-stuttgartský diecézní biskup Gebhard Fürst se ale spolu se svými spolupracovníky rozhodl tuto historickou křivdu napravit a nechal vytipovat zvony, které se po válce nevrátily do východní Evropy.

Ty se pak postupně začaly vracet domů. V říjnu 2021 se svého zvonu dočkala Píšť. Zároveň Němci vracejí zvony i polské elbląžské diecézi a warmijské arcidiecézi. Projekt je velmi náročný, protože pro uprázdněná místa ve věžích německých kostelů nechávaly farnosti odlévat zvony nové.

Které farnosti tedy získají zpět své zvony? Jedná se o Oldřišov a Třebom na Hlučínsku, Věřňovice u Dolní Lutyně, Doubravu a Třanovice na těšínském Slezsku.

Mladík skončil ve vazbě.
Věkem jsou děti, zkušenostmi kriminálníci. Patnáctiletý chlapec skončil ve vazbě

Nejstarší zvony jsou z Oldřišova (rok odlití 1507) a z Třebomi (1511). Doubravský a věřňovický zvon pocházejí z 18. století a odlila je dílna Franze Stanka z Opavy. Nejmladší je třanovický zvon, který farnost pořídila v roce 1932. Jeho specifikem je, že nakonec nezamíří do domovských Třanovic, protože by s tamními novými zvony neladil. Přibude ale do zvonice v Hnojníku, odkud do Třanovic kněz dojíždí.

„Ve zvonové komoře v Hnojníku se nachází bronzový zvon z roku 1932, který byl ulit ve stejném roce a stejným zvonařem, Richardem Heroldem z Chomutova, jako předmětný zvon z Dolních Třanovic. Zvonová stolice má dvě volná místa pro další zvony (byly rovněž konfiskovány v roce 1942), tudíž by ji nebylo třeba upravovat. Po zvukové stránce by tyto dva zvony spolu ladily. Díky tomuto doplnění by se z věže farního kostela šířil mohutnější zvuk zvonů, který by farnímu kostelu přidával na důstojnosti,“ uvádí diecézní kampanolog Tomáš Hejda.

Vizualizace projektu LERCO.
Další finance na spravedlivou transformaci půjdou v MS kraji na vzdělávání

Jak tedy bude slavnostní víkend s německými hosty vypadat? V sobotu 13. dubna se od 15.30 hodin uskuteční slavnostní mše svatá v katedrále Božského Spasitele v Ostravě, kde diecéze přivítá všech pět zvonů najednou. Mši svatou bude sloužit biskup Martin David a kázání pronese německý biskup Schneider. V neděli 14. dubna se biskup Schneider zúčastní mše svaté v opavské konkatedrále v 10 hodin. Program bude dále pokračovat v Třebomi a Oldřišově.

Pětici zvonů spediční firma dovezla do Ostravy již koncem března. Od pátku 5. dubna jsou umístěny v ostravské katedrále Božského Spasitele.