„Nezačalo nic, zatím nemáme žádné informace,“ řekl ve čtvrtek redakci předseda Občanského sdružení nájemníků společnosti Byty Třinec (OSBT) Roman Bujok. Situaci označil za průšvih. „Teď už mám obavu z toho, že se to nestihne,“ dodal.

Firma Byty Třinec patří do impéria Czech Property Investments (CPI). Její zástupci se s vedením OSBT sešli na konci listopadu v Ostravě, kde bylo ujednáno, že pasportizace, tedy posouzení technického a právního stavu bytových i nebytových prostor, včetně prostor komerčních, proběhne do konce února 2010. - více ZDE

Následně po vyhodnocení společnost vytvoří časový a finanční plán obnovy bytového fondu. O „slibu“ společnosti se hovoří rovněž na internetových stránkách OSBT. Vyjádření CPI k tomu, kdy pasportizace začne, není zatím k dispozici.

Sdružení v čele s Bujokem vzniklo v říjnu a zastupuje nájemníky, kteří jsou dlouhodobě nespokojeni zejména s technickým stavem bytových jednotek. Na pasportizaci tlačí i vedení radnice, které chce hrát úlohu prostředníka mezi oběma stranami.

Starostka Věra Palkovská právě v listopadu předala zástupcům Bytů Třinec dopis, v němž radní firmu vyzývají k neodkladné nápravně stavu domů a bytů. Manažerům přeložila i fotografie objektů, které ve městě patří různým majitelům. „Na první pohled je tam zřetelný rozdíl z pohledu fasád a tak dále. Oslovila jsem je, aby řešili havárie těch objektů a aby postupně revitalizovali bytový fond,“ prohlásila Palkovská.

Nájemníkům nedá spát prodej z roku 2003

Firma Byty Třinec před sedmi lety odkoupila tisíce expodnikových bytů Třineckých železáren. Není bez zajímavosti, že výkonný výbor OSBT právě tento týden poslal dva otevřené dopisy, v nichž žádá o zpřístupnění a zaslání veškerých možných informací o transakci. Nájemníky zajímají zejména smlouvy o prodeji bytů a smlouvy, které tomu předcházely.

Otevřené dopisy generálnímu řediteli železáren a šéfovi podnikových odborů byly podle Bujoka zaslány 12. ledna, zároveň jsou zveřejněny na internetových stránkách sdružení. „Nechceme se nějak šťourat v minulosti, ale má to své opodstatnění,“ shrnul Bujok.

Výkonný výbor podle něj ví, že požadované informace jsou ryze soukromou záležitostí firem, nájemníci prý ale na to tlačí. V dopise výkonný výbor tvrdí, že jde vesměs o dlouholeté zaměstnance železáren, kteří se i po letech cítí „podvedeni a zrazeni“ a stále v sobě nosí hlubokou křivdu a nezodpovězené otázky.

Kolik firma za expodnikové byty zaplatila, nebylo zveřejněno. Bujok si myslí, že to mohlo být zhruba 250 milionů korun. „To je jen moje domněnka. Ale ono se to dá nějak v průměru spočítat,“ poznamenal.