„Správa železniční dopravní cesty má letos v plánu pokračovat v rekonstrukci železniční stanice ve Frýdlantu nad Ostravicí. V rámci rekonstrukce by měl být letos opraven železniční přejezd a most, v rámci něhož bude vybudován železniční přejezd a propustek,“ vysvětlil starosta Frýdlantu nad Ostravicí Jiří Mořkovský (ODS). Dodal, že rekonstruovaný přejezd i most se nacházejí v lokalitě poblíž nádraží. „Podle předpokladu by práce měly probíhat od března do listopadu letošního roku,“ upřesnil starosta. Správa železniční dopravní cesty kvůli této rekonstrukci také požádala město o odprodej pozemků v bezprostřední blízkosti obou těchto staveb. Zastupitelé města na svém posledním zasedání uzavření smlouvy, podle které město železničářům tyto pozemky odprodá, bez výhrad schválili.

To ale není jediná změna, která se letos na frýdlantské železniční zastávce připravuje. „Počítá se také s tím, že by letos na nádraží vzniknul nový podchod vedoucí k nástupištím. Podobný, jako už funguje například ve Frýdku,“ prozradil Jiří Mořkovský. Díky novému podchodu by frýdlantské nádraží mělo být pro cestující ještě bezpečnější, než dosud.

Nádraží ve Frýdlantu nad Ostravicí prochází postupnou proměnou už několik let. Vloni na jaře tu České dráhy uvedly do provozu nově zrekonstruovanou historickou nádražní budovu. Opravy se nádražní budova dočkala jak zevnitř, tak i zvenčí, dráhy přitom nezapomněly ani na odbavovací halu a čekárnu. Kryté nástupiště prošlo opravou už před třemi roky. Celá generální oprava nádraží probíhala za plného provozu.

Historické nádraží si i přes zevrubnou opravu zachovalo svůj původní vzhled. „Nádražní budova byla postavena začátkem dvacátého století. Není ale památkově chráněná, což určitě provedení stavebních prací usnadnilo. České dráhy se téměř vždy snaží zachovávat původní ráz opravovaných nádraží a ve Frýdlantu nad Ostravicí se dokonce rozhodli vrátit přesně k jeho historické podobě. Využili k tomu i staré dobové fotografie,“ popsal zajímavost místostarosta Frýdlantu nad Ostravicí Bohumil Dolanský (KDU-ČSL). Frýdlantská nádražní budova tak nyní vypadá stejně jako v době, kdy byla postavena. Zdivo získalo původní vzhled a zmizely i různé balastní prvky, které byly v průběhu let ke stavbě přidány. Původní charakter si do značné míry zachoval také nádražní interiér. „Opravené nádraží přispívá k pěknému vzhledu celého města a dělá dobrý dojem na návštěvníky, kteří do Frýdlantu přijíždějí,“ dodal starosta Jiří Mořkovský.