„Několik desítek milionů vyčleněných ze státního fondu na příští rok na výstavbu obchvatu nebude stačit ani na přípravné práce, natož na samotnou výstavbu," poznamenal náměstek frýdecko-mís-teckého primátora Karel Deu-tscher s tím, že magistrát požádal poslance a senátory z regionu, aby připomínkovali předložený návrh rozpočtu.

Ministr dopravy Dan Ťok přitom před měsícem ve sněmovně prohlásil, že obchvat se příští rok začne stavět. „Zahájení zadávacího řízení pro stavbu obchvatu se předpokládá v říjnu 2015, zahájení realizace ve druhém čtvrtletí roku 2016," řekl ministr.

Suma 44 miliard korun z rozpočtu, které fondu dopravy na příští rok přislíbil výhled schválený na konci loňského roku, by stačila jen na opravy a údržbu, přípravu akcí a dokončování stavebních čistě národních projektů i staveb spolufinancovaných z evropských peněz. Na nové stavby by peníze nezbyly, a netýká se to jen výstavby obchvatu Frýdku-Místku. Komplikace by postihly připravované stavby po celé zemi. Naopak s výstavbou nové I/68 mezi Třanovicemi a Nebory se příští rok i přes potíže při přípravných pracích stále počítá.

Ministerstvo dopravy požádalo o zvýšení příspěvku od státu k fondu o zhruba deset miliard korun. Po jednání s ministrem financí Andrejem Babišem Ťok na konci července uvedl, že na dopravu by nakonec mohlo jít příští rok o šest miliard korun více, o třech miliardách z dodatečných peněz se ale bude ještě jednat v nejbližších dnech. Další peníze přitečou z evropských fondů, i tak ale bude v rozpočet SFDI, který bude definitivně vláda schvalovat na konci září, chudší než letos.

Začarovaný kruh

Příprava obchvatu se zadrhla i kvůli tomu, že letos nabyla účinnosti novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Ředitelství silnic a dálnic, které má výstavbu obchvatu ve své kompetenci, tak musí doložit aktuální dokumenty o výsledném vlivu stavby na životní prostředí. A další měsíce zabere i samotné výběrové řízení.

Malou náplastí pro Frýdek- -Místek může být fakt, že už probíhá vyhodnocení zakázky na sanaci dávné ekologické zátěže Skatulův hliník. Čištění skládky na okraji města, která leží v trase plánovaného obchvatu, by tak mohlo začít ještě letos. „Skatulův Hliník byl považován za jeden z největších zádrhelů projektu. Nyní už zakázku na sanaci této bývalé skládky vyhodnocuje ministerstvo financí a má na ni i připravené peníze. A pro změnu zase nejsou peníze na výstavbu samotného obchvatu, je to začarovaný kruh," upozornil Karel Deutscher.