Kýžený obchvat odkloní dopravu z průtahu města, kterým denně projede až 45 tisíc vozidel, což má neblahé důsledky na životní prostředí ve Frýdku-Místku. Více prozradil náměstek primátora Frýdku-Místku Dalibor Hrabec (na snímku).

Stavební povolení je pravomocné, co to znamená?

Znamená to, že se již proti tomuto rozhodnutí nemůže odvolat žádná osoba ani sdružení nebo jiná instituce. Části stavby, které se budou muset udělat jako první, což jsou veškerá křížení s budoucí trasou obchvatu (mosty, mimoúrovňové křižovatky), se můžou začít stavět již nyní, na tyto stavby máme stavební povolení. Povolení se týká i problematické lokality s ekologickou zátěží Skatulův hliník. Stavba obchvatu ale přesto tak brzy nezačne.

Co nyní brání stavbě obchvatu?

Nyní je největším problém ve financích. Obchvat města nestaví město. Investorem je státní podnik Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Stát může část potřebných peněz na výstavbu obchvatu zajistit ještě do konce tohoto roku, a to z nevyčerpaných prostředků operačního programu Doprava I. Pokud by potřebné peníze byly vyčleněny, mohly by se podle ŘSD začít stavět mimoúrovňové křižovatky u kasáren v části Bahno, u Olešné a v Dobré, které by mohly být využívány nezávisle na tom, jak bude stavba obchvatu pokračovat. Zbylé prostředky by měly být poskytnuty z programu Doprava II, z něhož je možné čerpat finance od roku 2015.

V rámci přípravy na vydání stavebního povolení se jistým způsobem angažovalo také město. Proč?

Trasa obchvatu je po administrativní stránce vypořádána z devadesáti sedmi procent. To představuje stovky vlastníků nemovitostí, které obchvat nějakým způsobem postihne, případně již postihl. Ve vyšším zájmu byli lidé nuceni opustit domy, zahrady a pozemky. Snažili jsme se jim tuto ztrátu nějakým způsobem kompenzovat a nabízeli jim směnu pozemků nebo finančními prostředky, zkrátka jsme se snažili tento proces co nejvíce urychlit a dovést do zdárného konce.

Změní se zásadním způsobem doprava v centru města po vybudování obchvatu?

Výstavbou obchvatu dojde k odklonu zejména kamionů, ale také osobních vozů z centra města, tedy ze silnice I/48, která vede středem města a denně jí projede na 45 tisíc vozidel. Tím dojde k zásadnímu zklidnění dopravy ve městě, ale také ke snížení hlučnosti a prašnosti. Vést tranzitní dopravu středem města je zvěrstvo, proto je skvělé, že toto neblahé dědictví předchozí doby konečně zmizí.

Uvažujete o nějakých opatřeních, aby řidiči kamionů využívali výhradně obchvat?

Po výstavbě obchvatu přejde průtah města do vlastnictví kraje a stane se z něj silnice II. třídy. Obnoví se dosud zaslepené křižovatky, například z ulice 8. pěšího pluku bude možné odbočit doleva na Frýdek, uvažujeme také o tom, že v některých místech dopravu zúžíme, což by znamenalo, že by mohla z jednoho jízdního pruhu vzniknout parkovací místa. Doprava na průtahu městem bude v budoucnu v porovnání s dnešní situací výrazně omezená a zpomalená. Obchvat tedy nabídne řidičům příjemnější a zejména plynulejší dopravu.

Mapa obchvatu Frýdku-Místku.