Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval obec Metylovice?
Tři kopečky, dolina, metylovská dědina. To je slogan naší turistické akce „Metylovský trojsešup“. A opravdu naše vesnice je dolina, která je obklopena třemi vrcholy – Magoň, Čupek a Ondřejník. Historie naší obce sahá do konce 13. století. Naši praprapředci se zabývali především zemědělstvím a pastevectvím. V pozdější době pak řemenářskou a kožedělnou výrobou, která proslavila Metylovice po celém světě. Po znárodnění v roce 1948 však postupně zanikla. V současné době jsou Metylovice moderní vesnicí. Máme zde základní občanskou vybavenost (školu, školku, sokolovnu, muzeum, sportoviště, obchody, restaurace). O společenské, kulturní a sportovní vyžití se starají především místní spolky a organizace (SDH, Sportovní klub, TJ Sokol, Tenisový klub, Myslivecký spolek, Včelaři, Zahrádkáři, Spolek rodičů při ZŠ a MŠ). Za zmínku určitě stojí divadelní soubor Sokol na prknech, který slaví úspěch nejen v našem regionu, ale i za jeho hranicemi.

Starosta Metylovic Lukáš Halata.Starosta Metylovic Lukáš Halata.Zdroj: Deník/Jan SmekalJsou Metylovice něčím výjimečné či originální v porovnání s jejich okolím?
Každá vesnice či město má svá zajímavá místa. Pro letošní rok připravil PR výbor obecní soutěžní kalendář s názvem „Toulky po Metylovicích“. Dle obrázku, upřesňující GPS a krátkého veršíku je možné navštívit 26 zajímavých míst v naší vesnici. Nejsou to jen dominanty obce, ale například nejvyšší či nejnižší místo, nejvzdálenější místo nebo místa bývalých staveb, po kterých zbyly dnes již jen základy. Jsou zde umístěny tzv. „kešky“ a v nich je povídání o historii či zajímavosti daného místa. Tento kalendář se setkal s velkým ohlasem a do soutěže se zapojila spousta místních, ale i „přespolních“ občanů.
Turistika je jednou z mála sportovních aktivit, které lze provozovat i v koronavirové době, takže soutěžní kalendář považuji za velmi dobrý a originální nápad. Dále máme v Metylovicích muzeum Kožane město, dokumentující slavnou historii řemenářství, vydělávání kůží a výroby proslulého metylovického biče a třeba také Odborný léčebný ústav, Moravskoslezské sanatorium, který se specializuje na léčbu onemocnění respiračního a pohybového ústrojí, obezity, nadváhy a neurologických onemocnění. Krom ambulantní zdravotní péče a rehabilitace nabízí občanům a návštěvníkům možnost relaxace v krytém bazénu, whirpool, sauně či v solné jeskyni.

A jak se v Metylovicích žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?
Tak jako kdekoliv jinde, i v naší vesnici jsou někteří lidé spokojeni více a někteří méně. V posledním desetiletí prošly Metylovice výraznou změnou. Asi největším počinem byla stavba nové Základní školy majora Ambrože Bílka, která byla slavnostně otevřena v roce 2014.
Byla dokončena také revitalizace centra obce a muzea. Uskutečnila se rekonstrukce mateřské školy včetně vybudování nové zahrady, výstavba a obnovení veřejného osvětlení, instalace nových autobusových zastávek a rekonstrukcí prošla také místní Sokolovna a hřbitov.
V loňském roce jsme vybudovali, občany tolik požadované chodníky, a to od místního kostela až po Frýdlant nad Ostravicí. V letošním roce bychom chtěli pokračovat ve výstavbě chodníku z Vrchoviny směrem na Lhotku. V současné době dokončujeme stavbu kompostárny a pokračuje také stavba sociálního zázemí na hřišti, která by měla být dokončena v letních měsících letošního roku. Nové zázemí bude sloužit nejen sportovcům, ale i místním spolkům a potažmo všem občanům. Byli jsme zvyklí pořádat na hřišti všechny spolkové i obecní akce, takže doufám, že až pomine koronavirová pandemie, budeme se zde zase společně scházet. I když se v posledních letech udělalo kus práce, stále je co budovat a zlepšovat. Chybí nám především kanalizace a také chodník od školy na dolní konec.

Obec Metylovice.Obec Metylovice.Zdroj: Deník/Jan Smekal

Když byste měl někoho pozvat do Metylovic, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?
Metylovice jsou obcí, kterou určitě stojí za to navštívit, protože má nejen svým občanům, ale i návštěvníkům co nabídnout. V obci se nachází mnoho zajímavostí, které stojí za zmínku. Nejstarší dochovanou stavbou je kostel Všech svatých, který byl postaven v roce 1577. V obci bylo z obecních prostředků, ale i díky podpoře Evropského fontu pro regionální rozvoj a Muzea Novojičínsko, vybudováno a v roce 2010 slavnostně otevřeno Muzeum Metylovice se stálou expozicí „Kožane město“, kde se návštěvníci mohou seznámit se slavnou historií řemenářství, vydělávání kůží a výroby proslulého metylovického biče.
Zastavit se mohou i u několika sakrálních památek – kapličky u svaté Anny, u kříže na Božích mukách, kamenného kříže na bývalém hřbitově. Ti, kteří mají rádi pohyb, mohou, ať již na kole nebo pěšky vyrazit do terénu. Například na Metylovickou hůrku, lidově zvanou Čupek, Každoročně se zde 31. prosince scházejí občané Metylovic i okolních vesnic, aby se rozloučili s odcházejícím rokem a přivítali rok nový. V roce 2019 byl na Čupku odhalen a posvěcen dřevěný reliéf Cyrila a Metoděje a byla tak založena tradice Cyrilometodějských poutí. Turisté se mohou vydat také na Magoň nebo zdolat vrchol Ondřejníku odkud jsou nádherné výhledy. Návštěvníci Metylovic jistě ocení nově zrekonstruovanou Restauraci a penzion Pod lípami, kde se mohou nejen občerstvit, ale mohou zde i „hlavu složit“.

Momentálně se prakticky celý svět potýká s pandemií koronaviru. Jak s touto nákazou bojujete v Metylovicích?
Myslím si, že se nám v koronavirové době žije na vesnici přece jen lépe než lidem ve velkých městech. I v době pandemie mohou občané pracovat na svých zahrádkách a kolem svých domů. Se sousedy mohou prohodit pár slov „přes plot“ a mohou tak udržovat tolik potřebný sociální kontakt. A vypravit se mohou také na procházky do přírody, aniž by se setkávali s větším množstvím lidí. I my jsme samozřejmě zaznamenali covidové pacienty, ale nějaká velká ohniska nákazy se nám naštěstí doposud vyhnula. Už při první vlně jsme se snažili pomoci občanům v nouzi, především seniorům 60+ jsme roznášeli do schránek roušky, do jejichž šití se v loni na jaře zapojilo mnoho našich žen. Vypomáhali jsme také s nákupy a Restaurace Pod lípami zajistila rozvoz obědů. Do poslední chvíle jsme se snažili držet provoz mateřské školy, aby rodiče dětí mohli chodit do zaměstnání a nemusely být s nimi na ošetřovném.
Byť měl být obecní úřad otevřen pro veřejnost v omezeném režimu, tak fyzicky jsme byli na úřadě přítomni každý den. Ke konci roku bylo zapotřebí vyúčtovat dotace, nachystat rozpočet, uzavřít účetnictví nebo dokončit stavby. Na začátku roku jsme zase řešili zimní údržbu, smlouvy a dodatky k probíhajícím akcím, podávali žádosti o dotace a rozjížděli nedokončené stavby. V současné době jsme třeba rádi i za to, že probíhá očkování ohrožených skupin obyvatel obce prostřednictvím naší praktické doktorky Moniky Kajnarové. Senioři tak nemusí řešit dopravu do nějakých očkovacích center či nemocnic. Škoda jen, že zprovoznění základní a mateřské školy nezáleží na nás, jako na zřizovateli. Kdyby tomu tak bylo, tak bych školu i školku okamžitě otevřel, žáky pravidelně testoval a učitelský sbor nechal naočkovat.

Jaké jsou plány Metylovic dál do budoucnosti? Chystají se v nich nějaké významnější investice?
Jak už jsem podotknul v předchozí otázce, rádi bychom vybudovali chodník od školy na dolní konec. A největší investicí by měla být stavba kanalizace. Projekt je v podstatě hotový. Nyní se připravujeme na vyřízení potřebných povolení. Vše ale bude záležet na dotacích, protože z vlastních zdrojů bychom tak velkou stavbu nebyli schopni realizovat. Dále připravujeme rozšíření hřbitova, rekonstrukci budovy hasičské garáže, stavbu cyklostezky a samozřejmostí jsou každoroční investice do oprav místních komunikací.