Průvodcem po nové stezce je postavička žabáka, který hravou formou seznamuje zájemce s rozmanitostí zdejšího kousku přírody.

Díky revitalizaci a terénním úpravám, které v lokalitě „pod břehem“ proběhly v roce 2014, vznikl v tomto místě prosvětlený prostor s rozvolněnými skupinkami dřevin a tůňkami, který poskytuje obyvatelům přilehlých bytových domů zázemí vhodné k procházkám i odpočinku. „Zásadní proměnou prošla uměle vytvořená vodní nádrž a její náhon, který tudy protéká. Málokdo navíc ví, že je tato lokalita domovem mnoha chráněných či ohrožených druhů živočichů,“ uvedla mluvčí třinecké radnice Šárka Szlaurová.

Právě s těmito ptáky, hmyzem, obojživelníky a s řadou dalších zajímavostí seznámí zájemce nové atraktivní tabule, na nichž „třinecký“ žabák poutavě přibližuje například prostředí vodního náhonu. Seznamuje zájemce také se vzácnými i běžným živočichy žijícími v této lokalitě, představuje zdejší stromy a rostliny a prostřednictvím komiksu radí, jak se správně chovat v lese nebo jak třídit odpad.