Pro veřejnost město stezku otevře přesně za týden, v úterý 30. září v 9 hodin u první tabule. Ta se nachází v blízkosti restaurace Zanzibar ve skalické místní části Kamenec poblíž mostu přes řeku Morávku.

„Polovinu nákladů na zřízení nové naučné stezky hradilo město ze svého rozpočtu, druhou polovinu z dotace Nadačního fondu Hyundai,“ uvedl náměstek primátorky města Michal Pobucký (ČSSD).

Lidé, kteří se po naučné stezce projdou, se budou moci dovědět celou řadu zajímavostí. „V tomto území se nacházejí lokality zahrnuté do soustavy Natura 2000, národní přírodní památky Skalická Morávka a přírodní památky Profil Morávky. Je tu možné vidět zajímavé ekologické a geomorfologické jevy. Většina trasy vede zdravými smíšenými lesy s polyfunkční účinností. Území je také velmi významné pro krátkodobou rekreaci obyvatel města a nachází se tu mnoho rekreačních objektů,“ popsal trasu Jiří Lederer z odboru životního prostředí frýdecko-místeckého magistrátu.

Dodal, že trasa stezky je vhodná nejen pro místní obyvatelé a školní výuku, ale na své si tu přijdou i turisté. „Lidé tu naleznou místo k odpočinku v příjemném přírodním prostředí, dále od ruchu dopravy a s hezkými výhledy do okolí,“ dodal Jiří Lederer.