Červenolistý buk. Zdroj: Deník/Lukáš MorysČervenolistý buk, který se nachází poblíž hlavního korza k vyhlídce, a pod kterým se často fotí svatebčané a pohybují se maminky s dětmi, má narušenou stabilitu a tedy i sníženou provozní bezpečnost.

Zákaz vstupu do prostoru pod stromem je ohraničen páskou. Návštěvníci parku by v rámci vlastní bezpečnosti měli respektovat vyhrazený prostor a nevstupovat do něj.

Strom podle správce parku poškodil silný vítr, jehož přičiněním se ulomila hlavní větev a tím došlo k narušení stability. O budoucnosti stromu rozhodne po podrobnějším prozkoumání tým odborníků z řad ochránců přírody, entomologů, ale i památkářů.