Přitom už v roce 2012 nechala radnice zpracovat studii úprav po zprovoznění obchvatu. To ale ještě nemohli radní tušit, o kolik let se stavba obchvatu nakonec oddálí. Studie už tehdy navrhovala zúžení jízdních pruhů, rozšíření středového pásu a výsadbu stromů na Hlavní třídě až po estakádu.

V roce 2018 potom vznikla Územní studie s prvky regulačního plánu, která počítala v úpravách se začleněním blízkého areálu ředitelství holdingu Slezan. Další plány počítaly s navázáním Hlavní třídy na okolní parky.

„Zanalyzovali jsme předešlé návrhy a provedli několik místních šetření s cílem vytvořit celkovou koncepci takzvané městské třídy, zahrnující ulici Příborskou a Janáčkovu v Místku až po konec Hlavní třídy ve Frýdku. Pro pracovní účely jsme ji rozdělili do šesti úseků a vzhledem k jejich charakteru navrhli ideální uliční profil, zahrnující automobily, cyklisty i pěší,“ řekl hlavní architekt města Ondřej Zdvomka.

Akční opatření

Všechny plánované kroky město navrhuje společně s Ředitelstvím silnic a dálnic, které je majitelem komunikace a také s krajským úřadem.
Podle návrhů bude doprava na současné hlavní tepně města zachována i poté, co bude obchvat v provozu.

Ze čtyřproudové silnice ale bude dvouproudová, bude na ní místo pro cyklisty i chodce a v některých místech i pro parkování. V nynější středové části by mohly být vysazeny stromy.

„Vše je navrhnuto jako „akční opatření“. To znamená, že nejprve vše vyznačíme dopravními značkami, city-bloky a květináči. Pokud se opatření osvědčí, přistoupíme k dalším úpravám. Osazení obrubníků, výsadbě stromů a doplňkové zeleně. Dočasné řešení tak proměníme v trvalé a vytvoříme kultivovaný veřejný prostor, městskou třídu, která pozitivně ovlivní město,“ dodal Ondřej Zdvomka.