Nemoci oběhové soustavy tvoří na Frýdecko-Místecku téměř polovinu všech úmrtí. „Češi nejčastěji umírají na nemoci oběhové soustavy. I když se podíl těchto příčin v průběhu posledního desetiletí snižuje, v roce 2015 na ně zemřelo 41,9 procenta mužů a 49,9 procenta žen,“ komentuje předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová. Nejvíce se umírá na ischemické nemoci srdeční, tedy na infarkty.

Druhou nejčastější příčnou smrti jsou úmrtí na nádory. Podle odborníků je příčinou zvyšujícího se výskytu zhoubných nádorů stárnutí populace, výživové problémy a častější užívání tabákových výrobků. „Pokud jde o úmrtí na nádory, rakovina plic patří k nejobvyklejším příčinám u mužů a od roku 2009 i u žen. Tento typ zhoubných novotvarů je spojován s kouřením, jehož obliba u žen zatím neklesá,“ vysvětluje Magdaléna Poppová z oddělení demografické statistiky Českého statistického úřadu. 

Zatímco v roce 2007 nádory tvořily v okrese Frýdek-Místek necelou třetinu úmrtí, nyní je to kolem pětiny je to díky tomu, že v dnešní době jde léčit více nádorů, než tomu bylo kdysi.

Podle mluvčí statistického úřadu Petry Báčové jsou sledovány i vnější příčiny úmrtí tedy takové, které nejsou zaviněny nemocí.

Takové příčiny smrti tvoří na Frýdecko-Místecku pět procent úmrtí. Mezi vnějšími příčinami v tuzemsku dominují sebevraždy. „Od roku 2012 sebevražd ubývá. V roce 2015 spáchalo sebevraždu 1130 mužů a 254 žen. Ve srovnání s rokem 2006 také klesá počet dopravních nehod, v roce 2015 při nich zemřelo 635 mužů a 176 žen,“ uvedla Báčová.

MICHAELA LEBEDÍKOVÁ