„Objektivní čísla a subjektivní pocity řidičů dokazují, že kruhové objezdy jsou bezpečnější a doprava je díky nim plynulejší než na průsečných křižovatkách. Proto Moravskoslezský kraj podporuje tyto rekonstrukce a výstavbu rondlů a financuje je ze svého rozpočtu,“ uvedl náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Aktuálně vrcholí příprava krajského rozpočtu na rok 2020. LChtěli bychom postavit kruhový objezd třeba v Krásném Poli, Ludgeřovicích, Brušperku a výhledově i v Kopřivnici. Všechno ale závisí na penězích, které na to budeme mít. Zatím se ale vždy povedlo v krajském rozpočtu prostředky na takovéto zvýšení bezpečnost najít,“ doplnil náměstek Unucka.

Nová okružní křižovatka v Krmelíně má asfaltový povrch o celkovém vnějším průměru 32 metrů. Zároveň byla vybudovaná nová kanalizace pro odvedení srážkových vod z vozovky a nově je zatrubněný potok Machůvka, který teče pod komunikací. „Nové jsou i uliční vpusti, chodník pro pěší ze zámkové dlažby, přeložky plynovodu a místního rozhlasu, veřejné osvětlení a oplocení přilehlých pozemků,“ řekl ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Böhm.

Dodal, že pro bezpečnější přecházení jsou na silnici postaveny tři přechody pro chodce, které jsou vedeny přes dělící ostrůvky. „Nové jsou i tři zastávkové pruhy z cementobetonu pro autobusy, svislé i vodorovné dopravní značení,“ upřesnil ředitel Böhm s tím, že koncem září po dokončení stavby bylo vydáno povolení k jejímu předčasnému užívání, v současné době se podává žádost o kolaudační souhlas.

Ve výhledu je rekonstrukce stávajících nevyhovujících křižovatek také na dalších místech. Nový kruhový objezd by časem mohl vzniknout například na Hukvaldech, a to na rozcestí v Dolním Sklenově. V„Bílé knize“ silničářů, která systematicky mapuje stav komunikací II. a III. třídy na území kraje, se mluví o vybudování kruhových objezdů v Dobré nedaleko dálnice a průmyslové zóny, dále v obci Pazderna nebo ve Vendryni poblíž obecního úřadu. Plány na vybudování kruhového objezdu se týkají také Čeladné, a to na rozcestí ve směru na Podolánky.

Jeden z posledních nových kruhových objezdů v regionu byl vybudován ve Sviadnově, a to před třemi lety v křižovatce „U Šimla“.