„Město chce být nápomocno a hledá způsoby v rámci zákonných mezí,“ řekla k bytům 3. a 4. kategorie starostka Věra Palkovská s tím, že i o nich se s firmou CPI Byty už několikrát jednalo. „Jsou to byty, které jsou opravdu z minulosti zanedbané a mnozí jejich obyvatelé se obávají, co bude v budoucnu,“ uvedla.

Více k tématu si přečtěte v souvisejících článcích

Podle ní jsou na nájemníky „z různých stran“ vyvíjeny tlaky, že zůstanou někde na ulici či pod mostem. „Město cítí zodpovědnost za tyto občany, na druhé straně hlavní zodpovědnost za tyto nájemníky musí nést CPI Byty,“ prohlásila s tím, že nelze tyto lidi „vystrčit na ulici a ať se o ně město postará".

„Je to problém, který se musí během následujících let vyřešit. To není otázka letošního roku, ale nějakých čtyř pěti let, kdy budeme hledat cestu, jak těmto lidem pomoci,“ řekla Palkovská. Dodala, že role města má být hlavně při vytvoření sociální sítě.

Někdo prý nájemníky straší

Zdeněk Havelka z firmy CPI Byty uvedl, že dezinformace se skutečně mezi nájemníky objevují. „Někdo straší naše nájemníky bytů 3. a 4. kategorie, že skončí na ulici. To je absolutní nesmysl, nikdo o svou střechu nad hlavou nepřijde. Společnost CPI Byty se jednoznačně hlásí k odpovědnosti za další bydlení těchto nájemníků,“ řekl Havelka.

„Já jsem starostku informoval, že jsme začali zcela vážně a zcela seriózně prověřovat legislativu v oblasti sociálního bydlení, přičemž konečným řešením otázky bytů 3. a 4. kategorie by z našeho pohledu měla být výstavba sociálních bytů. To znamená bytů, které dle současné legislativy budou čerpat nějakou státní podporu,“ řekl Havelka s tím, že v sociálních bytech budou bydlet nájemníci, kteří splňují určité požadavky.

Je to jediná možná cesta, říká Havelka

Řekl, že v těchto bytech je regulované nájemné 43 korun za metr, které se zvyšuje pouze o inflaci. „Opravdu si myslíme, že pouze takováto výstavba nových sociálních bytů ten problém vyřeší řekněme jednou provždy. Protože musím zcela jednoznačně říct, že opravovat byty 3. a 4. kategorie je v zásadě nemožné. Ty byty jsou dnes ve stavu, který je neopravitelný.“

„My jsme k tomu připraveni, odhodláni, budeme tady ten projekt dále rozvíjet,“ řekl Havelka. Firma chce o vývoji projektu radnici informovat.

Bytů 3. a 4. kategorie je v Třinci a Českém Těšíně zhruba 600. Havelka říká, že ne všechny jsou ve stavu, kdy by je firma musela „zrušit“ a postavit nové.

„V této chvíli se ale bavíme minimálně o polovině, to znamená 300 bytů, které bychom rádi deklarovali jako byty sociální a které bychom zde rádi v horizontu několika let postavili,“ řekl Havelka. K případné výši investice řekl: „Myslím si, že je to velmi předčasné. V tuto chvíli se snažíme dopočítat nějakých reálných čísel, snažíme se vytipovat nějakou vhodnou lokalitu. Tady budeme určitě komunikovat i s městem. V této chvíli pouze víme, že se musíme vydat touto cestou.“

Ladislava Rathore Singh: Vlhko, plíseň, zatuchlina, tak zde žijí i děti

„Spoustu nájemníků určitě mrzí, že si je paní starostka tak jista dobou čtyř až pěti let na řešení bydlení třetí a čtvrté kategorie. Pravděpodobně nemá vůbec představu, jak lidé v Dolní Lištné, na Folvarku a Starém Borku bydlí a jaký nájem platí za byty, které se rozpadají,“ říká Ladislava Rathore Singh, členka výboru sdružení nájemníků OSBT, která se problematikou bydlení na okraji města zabývá.

„Nejenom že mají WC většinou venku v takzvaných šopkách, ale často bez vody v bytě, koupají se ve vaničkách, topí si v rozpadlých pecích a petrách – CPI tyto nemění, vše pouze na vlastni náklady,“ dodala Ladislava Rathore Singh.

„Společnost lidem v těchto bytech většinou dělá vlhko, plíseň, zatuchlina. Byty jsou mokré, podmáčené, o stěnách a padajících stropech ani nemluvě. Údržba společných prostor na jeden byt a rok činí 3890 korun, a běžte se podívat, jak CPI tyto prostory udržuje. Bohužel v těchto lokalitách bydlí i malé děti,“ poznamenala Ladislava Rathore Singh.

„Domy dalších několik let chátrání nevydrží, už teď padají balkony, zdi. Je otázkou času, kdy spadnou i další. Spousta nájemníků si své byty upravila, dala do nich své peníze. Jen za přidělení takového bytu zaplatili 10 tisíc korun. Kdyby CPI tyto peníze již dávno investovala do oprav, nemusela by dneska hledat jiná řešení. Kam půjdou ti, kteří mají smlouvu na dobu určitou? Město tolik bytů nemá a lidé to ví, proto se bojí, zvlášť, když s nimi o tom nikdo nemluví a nebere je vážně,“ soudí členka výboru sdružení OSBT.

Míní, že část Třinečanů žije v nepředstavi­telných podmínkách. „Tato místa volají: Tady taky bydlí lidi,“ uvedla.