Jeden z jeho kolegů Deníku prozradil, že Skupeň stále chodí na brigády a dodnes řídí auto. „V Bruzovicích byla dříve nejlepší honitba v okrese. Když byl hon, za den se střílely stovky zajíců. To bylo za první republiky a po válce,“ vzpomínal Jaromír Skupeň. „Také jsem osmadvacet let dělal mysliveckého hospodáře ve Václavovicích,“ uvedl.

„Měli jsme společné sdružení Václavovice-Bruzovice. V sedmdesátých letech nás bylo přes padesát členů, v roce 1993 se to ale rozdělilo,“ doplnil další místní myslivec Jaroslav Nociar. „Vlastní myslivecké akce jsme dělali už před třiceti lety. Srnčí hody byly dvakrát až třikrát za rok,“ poznamenal.

Myslivci jsou aktivní i v současnosti. „Na Stanislava jsme měli pohoštění na pouti, byly u toho zrovna jarní zkoušky psů. Ale teď už děláme spíše uzavřené akce pro sebe a pro hosty. Unie změnila hygienické a gastronomické předpisy, jsou tak tvrdé, že prakticky nejsme schopni je splnit. Nechceme s nikým přijít do konfliktu. Některým lidem je to líto, protože se dobře pobavili, ale co se dá dělat,“ dodal s tím, že Myslivecké sdružení Bruzovice má momentálně 25 stálých členů.

První zmínka o mysliveckém hospodaření v obci se traduje kolem roku 1890 v knize Vítězslava Mojžíška Zkušenosti starého myslivce. Tento lékař a myslivec v podstatě obhospodařoval honitbu v Bruzovicích až do roku 1945. Po válce, přesněji 14. března 1950, byla založena Myslivecká společnost obce Bruzovice. Měla čtrnáct členů. Poslední zakládající člen byl ve sdružení až do své smrti v roce 2004. V současnosti bruzovické sdružení hospodaří na honební ploše 1420 hektarů. Její hranice důsledně kopírují katastr obce. Vzhledem k centrálnímu charakteru zástavby lze říci, že honitba má mnoho klidných zákoutí v nádherné krajině plné roklin a potůčků, ve které má zvěř poměrně klid. Kulturnímu dění v obci se daří i díky myslivecké chatě, na které se pořádají veřejné akce a rodinné oslavy.

O letní slavnosti více zde: Na bruzovickém výletišti slavila celá obec