Ocelářská firma obdržela v těchto dnech kolaudační souhlas s užíváním stavby krokové ohřívací pece, který byl vydán po půlročním zkušebním provozu. Na pořízení největší investice ve své novodobé historii vynaložila společnost více než 400 milionů korun.

Kladenské společnosti provozující areál na Dříni dodala ohřívací pec italská společnost Danieli Centro Combustion (DCC), která je předním světovým producentem těchto zařízení. „Tato investice je naprosto ojedinělá v celosvětovém měřítku z hlediska různorodosti ohřívaného materiálu. Kroková pec bude ohřívat jak kulaté kontislitky 410 a 525 milimetrů, tak bloky 270 krát 330 mm a 300 krát 350 milimetrů v délkách od 2,5 do 6 metrů s výkonem až 120 tun za hodinu,“ říká výkonný ředitel firmy Pavel Kalvoda.

Důvodem pořízení nové ohřívací pece bylo zabezpečení ohřevu celého rozměrového portfolia vsázkového materiálu při současném výrazném zkvalitnění parametrů ohřevu. „Vedle pozitivního vlivu na životní prostředí je nová pec přínosem i ve snížení spotřeby zemního plynu, tj. energetické náročnosti výroby,“ doplnil ředitel.

Sochorová válcovna TŽ během posledních čtyř let již proinvestovala více než miliardu korun, které kromě růstu výroby umožňují výrazně zvyšovat produktivitu práce, a také se orientovat na výrobky s vyšší přidanou hodnotou.

Jedním z nosných výrobních programů kladenské firmy, která nyní zaměstnává 630 lidí, jsou dodávky pro automobilový a lodní průmysl, výrobu tlakových zařízení a tlakových lahví.