Prázdniny ve městě pořádá Středisko volného času Klíč spolu se Statutárním městem Frýdek-Místek. Program je určen pro všechny frýdecko-místecké děti, které během letních prázdnin zůstávají doma ve městě. Všechny tyto akce jsou pro děti zdarma.

„Jen během letošního července se Prázdnin ve městě zúčastnila asi tisícovka dětí. Během prvního prázdninového měsíce proběhlo 25 akcí. Děti, které nebyly v červenci na prázdninách mimo město tak měly o zábavu postaráno,“ usmíval se zástupce ředitelky Střediska volného času Klíč Patrik Siegelstein. „Za srpen zatím ještě statistiku nemáme uzavřenou, ale troufám si říct, že čísla budou podobná,“ dodal.

„Co se týče počtu účastníků na jednotlivých akcích, byl zatím nejúspěšnější Hasičský den, který uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Frýdek. Hasičského dne se zúčastnilo 118 dětí,“ konstatoval Patrik Siegelstein. „Více než 80 účastníků pak navštívilo nyní již tradiční akci Sportovního klubu cvičení a pobyt v přírodě s názvem Rafty na Ostravici,“ vypočítal. Společně s klauny si v místeckém Lidovém domě hrálo 65 dětí. Velmi oblíbené jsou i akce klubu Nezbeda, který letos pořádal Perličkové dopoledne a Nebuď doma sám a na každou z nich přišlo kolem padesáti dětí. „Letos poprvé se k pořadatelům Prázdnin ve městě přidalo také občanské sdružení Spolu a navzájem. Rovněž jejich program Trefa do černého ihned přilákal 50 dětí,“ připomenul Patrik Siegelstein.

Velký úspěch zaznamenala i další novinka, kterou byl dopolední sportovní program s volejbalovou tématikou Hrajeme si s míčem pořádaný Školním sportovním klubem Beskydy. V červenci proběhl čtyřikrát a zúčastnilo se ho celkem 70 sportovců. „Tradičně dobře jsou hodnoceny i výtvarné dílny SVČ Klíč, včelařské programy, sebeobrana, judo a další. Všechny akce proběhly v naplánovaných termínech, žádná nebyla zrušena,“ zhodnotil zástupce ředitelky SVČ Klíč.

Připomenul, že Prázdniny ve městě pokračují až do konce prázdnin. „Děti by si na tyto akce neměly zapomenout s sebou vzít brožurku Prázdniny ve městě. Na každé akci do ní totiž dostanou jinou samolepku. Brožurky se samolepkami pak budou moci na závěrečné akci Ahoj prázdniny začátkem září vyměnit za drobné dárečky,“ upozornil Patrik Siegelstein. Brožurky je možné si vyzvednout buď přímo v SVČ Klíč na ulici Pionýrů v Místku, nebo na magistrátu, nebo také v pobočkách Beskydského informačního centra. V omezeném množství jsou k dostání i na jednotlivých akcích.