Kunčice pod Ondřejníkem byly založeny z příkazu Arnolda z Hückelswagenu, jenž sídlil na nedalekém hradě Hukvaldy. Vymýcení lesa a založení obce bylo zadáno jistému Kunzovi po roce 1281. Tento člověk, o kterém nejsou žádné bližší informace, dal této vesnici jméno a jeho potomci zde zastávali fojtský úřad.

Asi sto let po vzniku obce byla založena skelná huť v místech, kde dnes stojí dnešní hostinec Na Huťařství. Tato sklárna se brzy stala slavnou pro své výrobky neobyčejné jakosti, vždyť ze zdejších talířů jedl sám arcibiskup olomoucký. Také se k ní váže první písemná zmínka o vesnici z roku 1581 ohledně každoroční daně olomouckému arcibiskupovi v podobě jednoho sta skleněných talířů. V průběhu 17. století význam sklárny upadal a přes veškeré snahy několika sklářských rodů počátkem 18. století zanikla. Roku 1707 zde byl otevřen hostinec, který zde stojí dodnes.

Letecký pohled na Kunčice pod Ondřejníkem. Archiv obce Kunčice pod OndřejníkemLetecký pohled na Kunčice pod Ondřejníkem. Archiv obce Kunčice pod OndřejníkemZdroj: Deník/Jan Smekal

Právě zánik hlavního zdroje obživy Kunčičanů zapříčinil, že se zde začalo pěstovat soukenictví. Ani v tomto ohledu se obyvatelé nedali zahanbit, neboť kunčické sukno bylo mimořádně kvalitní a dlouho dokázalo vzdorovat tzv. „americké kúdeli“ jak místní nazývali bavlnu. Nicméně bylo soukenictví během druhé poloviny 19. století zatlačeno do pozadí.

Okolo roku 1860 začínají vznikat v Kunčicích první šachty na těžbu železa, na které jsou místní spliže bohaté. Hornina, jejíž obsah železa se pohyboval kolem 20 %, se dovážela do hutí do nedalekého Frýdlantu a Čeladné. Koncem 19. století těžba železné rudy končí, přesně roku 1895, kdy byl uzavřen poslední důl na Humbarku.

Zdroj: wikipedie.cz

Starostka: Přijdete z práce a rovnou můžeme jít na hory

Jak byste jako starostka popsala, charakterizovala obec Kunčice pod Ondřejníkem?
Jsme pěknou, ale zároveň nenápadnou vesnicí, ve které je spousta farmářů. Hospodaří tady mnoho zemědělských rodin. Nachází se tady rozlehlé pastviny pro krávy, někteří mají i ovce či kozy. Mnoho lidí by tady chtělo bydlet. V posledních letech je zájem o stavební parcely enormní, ale my chceme zachovat ráz krajiny. Jsme sice velcí rozlohou, ale nemůžeme celou vesnici zastavět. Už tak máme veliký počet chat, kterých je tady téměř tisíc, a to tady platí od 70. let stavební uzávěra na chaty. V létě se tak počet lidí v obci zdvojnásobuje. Mnozí si také chaty předělávají na trvalé bydlení. Neustále nám přibývají obyvatelé.

Zámek v Hnojníku čeká několikaletá rekonstrukce.
Rekonstrukce empírového zámku v Hnojníku začala, víme, co všechno zde bude

Jsou Kunčice pod Ondřejníkem něčím výjimečné či originální v porovnání s jejich okolím?Unikátní jsme rozhodně tím, že tady funguje Galerie Karla Svolinského, kterou založil Zdeněk Šrubař. Tímto krokem se snažil přivést umění do vesnice. Dokázal nasbírat neuvěřitelnou sbírku. Galerii se nyní snažíme hodně propagovat, protože se ještě tolik neví, že začala fungovat v samostatných prostorech a znovu se otevřela. Návštěvníkům je zpřístupněna každou neděli od 13 do 17 hodin, a to z areálu školy. Výjimeční jsme i tím, že volnočasový areál při základní škole může využívat široká veřejnost. A taky se tak děje. Na oválu jezdí lidé na inline bruslích nebo na kolech. A to nejen místní, ale i ti z okolí. Také se zde dají pořádat nejrůznější akce, sportovní i kulturní. Například koncem srpna fungovalo hřiště jako přistávací plocha pro soutěž Evropského poháru a MČR v přesnosti přistání (paragliding).

Na návštěvě v Krmelíně.
Krmelín je atraktivní pro ty, kdo chtějí rychlý přesun z města na vesnici

A jak se v Kunčicích pod Ondřejníkem žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?Kdybych začala tím, co nám citelně chybí, tak je to moderní obchod. Připravujeme přeměnu centra obce, dle vítězného návrhu v architektonické soutěži. Budeme hledat soukromého investora, který nový obchod postaví. Na podzim to chceme začít řešit. Jinak se tady žije dobře, protože je v obci veškeré zázemí. Pořádáme i koncerty, divadla a nejrůznější společenské akce. Je tady klid a blízko do přírody. Někdy mám pocit, že i když chodím do práce, jsem na dovolené. Kupříkladu lidé z Ostravy k nám musí jet hodinu, aby si pak vyrazili do přírody. My přijdeme z práce a rovnou můžeme jít na hory, projít se, vykoupat se, zajít si na pivo. Ti, kteří holdují paraglidingu, mohou skočit ze Skalky a přistát na vlastní zahradě. Kunčice jsou známé tím, že jsou letovým prostorem.

Starostka Kunčic pod Ondřejníkem Michaela Šebelová.Starostka Kunčic pod Ondřejníkem Michaela Šebelová.Zdroj: Deník/Jan Smekal

Když byste měla někoho pozvat do Kunčic pod Ondřejníkem, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?Jsme obcí, která je vhodná na turistiku. Vybízí ke krásným procházkám do přírody. Připravili jsme mapu turistických vycházek okolo obce. Nachází se tady šest vycházkových okruhů, které jsou ideální i pro začátečníky. Nabízí nádherné výhledy do okolí. Vyplatí se tady vyrazit také za gastronomií různého typu. V Kunčicích je totiž okolo deseti hospod či restaurací, přičemž každá nabízí úplně něco jiného. Máme i pivovar. Milovníci paraglidingu si mohou skočit z vrcholu Skalky. Za návštěvu stojí také dřevěný kostel sv. Prokopa a sv. Barbory představující krásnou památku, uvnitř které je zrestaurovaný ikonostas. Nejen příznivci umění by pak neměli vynechat návštěvu Galerie Karla Svolinského, kterou se rádi pyšníme. Hned vedle si pak každý může zasportovat v areálu školy.

Dominantou obce je kostel sv. Jakuba Staršího.
Horní Domaslavice. Obec kousek od přehrady, kde myslí i na zemědělskou tradici

Jaké jsou plány Kunčic pod Ondřejníkem dál do budoucnosti? Chystají se v nich nějaké významnější investice?Hodláme vystavět nové centrum obce na základě architektonické soutěže. Vznikne tak nový veřejný prostor v okolí obecního úřadu. Propojí budovu obchodu s náměstím. Chceme postavit i obecní byty, i když to je výhled dál do budoucna. Chtěli bychom také revitalizovat prostor před nádražím a vybudovat před ním záchytné parkoviště, aby se lidé naučili více jezdit vlakem. Potřebujeme upravit i bývalou smuteční síň v dolní části obce. Chátrá, ale zároveň je architektonicky cenná. Hodně investujeme do školy, protože vzdělání je nesmírně důležité. Školu máme krásnou, hezky vybavenou, kompletně jsme ji opravili. Nyní rekonstruujeme školní kuchyň. Také jsme vyhlásili konkurs na ředitele školy. Máme velké plány i s Galerií Karla Svolinského. Chceme v ní pořádat různé kulturní akce, besedy, přednášky, malá divadla, vernisáže. Bude to místo setkávání generací, názorových proudů, centrum volnočasových aktivit. Naše obec je rozlehlá a pořád je potřeba rozšiřovat infrastrukturu. Letos jsme postavili další kus chodníku, několik úseků vodovodu, přesto to není dost. Např. potřebujeme dobudovat chodník až do Tiché. Také je potřeba vyměnit veřejné osvětlení kolem krajské cesty. Pořád je prostě co dělat.

K TÉMATU

Kunčice pod Ondřejníkem v datech

První písemná zmínka: 1581
Počet obyvatel: 2416

Dětská cimbálová muzika Ondřejníček při jednom ze svých vystoupení. Archiv DCM OndřejníčekDětská cimbálová muzika Ondřejníček při jednom ze svých vystoupení. Archiv DCM OndřejníčekZdroj: Deník/Jan Smekal

Zajímavosti

Jste nadšeným horským turistou? Pak jsou Kunčice pod Ondřejníkem styčným bodem pro mnoho krásných výletů! Pěšky i na kole můžete vyrazit na horu Stolová, tak stejně lze zdolat trasu „Starou valašskou cestou“. Po červené značce zde vede nenáročná naučná stezka „Skalka“ masívem Ondřejníku. Další naučná stezka se jmenuje „Chodníčky v Podbeskydí“ a lze ji projít i s kočárkem. Okrajovou cestou masívem Ondřejníku se můžete vydat po modré značce a Přes Pekliska na Maralák po žluté.

Galerie Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem. Archiv obce Kunčice pod OndřejníkemGalerie Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem. Archiv obce Kunčice pod OndřejníkemZdroj: Deník/Jan Smekal

Tip na výlet

Galerie Karla Svolinského

Tato galerie, která funguje v budově školy od roku 1992, za dobu své existence nashromáždila množství grafik, obrazů a sochařských děl našich i zahraničních umělců. Sbírka obsahuje již stovky děl. Mezi zastoupené patří mino K. Svolinského např. O. Zoubek, M. Knížák, J. Kolář, Z. Fibichová, C. Bouda, A. Born, F. Tichý, R. Fila a další zvučná jména. Galerie byla založena v roce 1986 ještě za života profesora, grafika a ilustrátora Karla Svolinského, s jehož svolením byla galerie po něm pojmenována. Nebylo mu však bohužel dopřáno, aby ji viděl na vlastní oči. Kromě všeho dalšího zdejší expozice slouží především metodickým a didaktickým účelům jak pro žáky, tak i pro výtvarné pedagogy celé pobeskydské oblasti.