Nedávno Deník informoval o tom, že Hukvaldy a Fryčovice si vyměnily území. Přibližně třicet lidí z fryčovické oblasti, které se říkalo Krnalovice, nyní spadá pod Hukvaldy. Fryčovice na oplátku dostaly pozemky o stejné rozloze. V článku bylo napsáno, že lidé z Krnalovic si už mění „občanky". To pozlobilo některé čtenáře, kteří žili v Rychalticích, tedy v části Hukvald. I oni si totiž museli měnit „občanky" zastupitelstvo Hukvald na konci minulého roku odsouhlasilo vznik nové místní části Krnalovice, do které mimo území Fryčovic zahrnulo právě i část Rychaltic. Katastrální území ale zůstalo rychaltické.

„Bývalí občané Fryčovic, kteří se převáděli pod katastr Rychaltic, tento název nechtěli, a proto si na obci Hukvaldy prosadili název Krnalovice," řekl Zdeněk Krpec, který Deník na problém upozornil. Desítky let žil v Rychalticích, nedávno si ale kvůli rozhodnutí musel měnit občanský průkaz i číslo domu, stejně jako dalších 46 lidí i s dětmi. Nyní jde úředně o obyvatele části Krnalovice. „Obec Hukvaldy se nezachovala k obyvatelům části Rychaltic čestně. Provedli podpisovou akci, kdo souhlasí s názvem Krnalovice. Špatným vysvětlením někteří občané Rychaltic s názvem Krnalovice souhlasili. Pak si museli měnit nejen občanský průkaz, ale i všechny doklady, kde je zapsáno bydliště nadávali, že naletěli, mysleli si, že se tento název bude používat jako v minulosti," popsal Zdeněk Krpec s tím, že ani když „Krnalovice" patřily pod Fryčovice, název se nepoužíval úředně. Figuroval podle něj jen jako neformální označení, kterých je v každé obci plno.

Starosta Hukvald Luděk Bujnošek řekl, že název Krnalovice se používal od nepaměti. S tím ale Zdeněk Krpec nesouhlasí, historické prameny podle něj ukazují, že se začal používat až ve 20. století. Vznik nové části navrhli podle Bujnoška členové Sdružení Krnalovice už v průběhu vyjednávání hranic mezi Fryčovicemi a Hukvaldy. Ve sdružení jsou jak lidé z bývalých Rychaltic, tak z Krnalovic. „Uspořádali podpisovou akci, kde bylo osloveno devětadvacet občanů ‚rychaltické části', osmnáct občanů se vznikem nové části Krnalovice souhlasilo, deset bylo proti a jedna občanka se nevyjádřila," popsal starosta s tím, že na základě toho vznik nové části zastupitelé odsouhlasili.

Oficiálně se začal název části používat od 29. června, kdy rozhodnutí o směně hranic nabylo právní moci. „Pokud by místní část měla vzniknout jen z fryčovické části, jednalo by se jen o devět rodinných domků. Neoficiální označení Krnalovice se používalo vždy pro obě území Rychaltice i Fryčovice, nebylo by to tedy logické," míní starosta.

Zdeněk Krpec ale vedení Hukvald předložil jiné řešení. „Navrhoval jsem vedení obce Hukvaldy a zastupitelstvu, když fryčovická část s devíti domky chce název Krnalovice, tak ať adresa zní ulice Krnalovice, Rychaltice," doplnil. Zastupitelé se tím ale podle něj nezabývali. „To jen proto, že název Krnalovice byl na značkách namontován v této části obce Rychaltice více než půl roku předem," dodal. Obec podle něj ani neinformovala občany, co jim změna názvu a přečíslování přinese. Starosta Luděk Bujnošek pouze uvedl, že občané obou bývalých částí byli písemně informováni o úkonech, které je třeba v souvislosti se změnou hranic a vznikem nové části obce provést zejména o vyřízení občanského průkazu, změně čísel popisných a přihlášení k trvalému pobytu.

„Myslím, že změna by měla mít spíše pozitivní dopad, území patří pod jednu obec, takže veškeré plánování a realizace investic bude jednodušší. Komplikace s vyřizováním nových dokladů měli občané obou částí. Změna je jednorázová a chce to trošku času, než se dostane do povědomí, a vše bude opět fungovat bez problému," tvrdí Bujnošek. Podle Zdeňka Krpce ale změna prozatím přinesla jen zmatky, a to nejen doručovatelům pošty v GPS navigacích dělá problémy jak změna čtvrti, tak čísel domů.

Muž se rovněž pozastavuje nad tím, že když úředně změnit čísla, proč nejde postavit chodník, o který lidé usilují už asi osm let. Cesta, kterou dříve využívali, je „uříznutá" dálnicí s dnešním označením D48 obyvatelé proto musejí chodit vedle frekventované silnice po neupravené cestě, což je velmi komplikované třeba pro matky s kočárky. „O chodníku se jedná již dlouho, je zpracována studie. Bohužel jsme narazili na vlastnické vztahy. Majitel pozemků, po nichž má být stezka vedena, si klade pro obec Hukvaldy nesplnitelné podmínky z hlediska dopravních předpisů," řekl k problému starosta Hukvald.