Ten vedl profesionální fotograf Marek Džupin. Kurzu se zúčastnilo 16 zájemců. I přes větší zájem o účast byli organizátoři nuceni pár lidí odmítnout kvůli počtu notebooků, na kterých se upravovaly fotografie.

„Naše nová mobilní počítačová učebna čítá 10 notebooků pořízených z dotace. Kromě zvyšování PC gramotnosti u seniorů ji využijeme také pro odborná školení neprofesionálních knihovníků působících na malých pobočkách v regionu," vysvětluje ředitelka Městské knihovny Třinec Martina Wolna.

Kurz byl rozdělen na teoretickou a praktickou část. V teoretické části kurzu se účastníci seznámili se základními pojmy z oblasti digitálních fotoaparátů.

Prakticky si osvojili základní ovládání a nastavení fotoaparátu rozlišení, obrazové formáty, ISO, vyvážení bílé, expoziční režimy, korekce expozice a tak dále. Druhá praktická část kurzu byla věnována samotným úpravám fotografií v prostředí Zoner Photo Studio.

Pod vedením lektora si účastníci mohli na noteboocích sami vyzkoušet základní nástroje tohoto programu ořezy, úrovně, převzorkování obrazu, doostření, barevné vyvážení obrazu, červené oči. Závěr kurzu byl věnován pokročilejším technikám práce ve vrstvách, výběry, křivky, nástroje pro retušování.

„Jednotliví účastníci byli s kurzem velmi spokojeni a pochvalovali si vysokou úroveň výuky ze strany lektora Marka Džupina," potvrzuje kvalitu školení organizátorka Klubu seniorů DUHA Gabriela Petrová a dodala: „Lektor věděl, o čem mluví, a bez problémů zodpověděl všechny dotazy. Rozsah probírané látky byl přizpůsoben počtu hodin." Pro velký zájem třinecká knihovna znovu uspořádá kurz na téma digitálního focení letos na podzim. (mach)